DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Kotlin 3

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • droga dojazdowa z płyt betonowych na podbudowie z kruszywa łamanego  400 m,
  • budowa placu pod wiertnię 12054 m2 ,
  • wykonanie rowu opasowego, 450 mb
  • wykonanie zbiorników na wody opadowej oraz wody ze strefy brudnej
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • roboty wykończeniowe,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.
 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Palikówka 10K

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej
  • droga dojazdowa z płyt betonowych wraz przejazdem przez rów
  • budowa placu pod wiertnię  105x 60 m oraz zaplecza socjalnego i parkingu 350 m2
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • roboty wykończeniowe,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.
 • Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze

  Zamawiający: Miasto Zielona Góra – Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  1. Wykonanie projektu wykonawczego w zakresie:

  • Projektu architektonicznego;
  • Projektu konstrukcyjnego;
  • Projektu branży sanitarnej;
  • Projektu branży elektrycznej;
  • Projektu branży teletechnicznej;
  • Zagospodarowania terenu.

  2. Budowa hali do koszykówki wraz z przynależną częścią socjalną i magazynową:

  • Podstawowe przeznaczenie obiektu to hala sportowa, z wiodącą dyscypliną koszykówka. Hala przeznaczono jest zarówno dla młodzieży szkolnej, jak i drużyn zawodowych.
  • Podział hali pozwala na wydzielenie 3 pełnowymiarowych boisk do koszykówki, które mogą zostać oddzielone od siebie kurtyną na całej wysokości i szerokości hali. Będą to boiska służące głównie do treningów oraz rozgrywania meczy na poziomie szkolnym. Istnieje również wydzielenie boiska głównego, przystosowanego do rozgrywania meczy I ligi.
  • Możliwe jest wówczas rozłożenie trybun składanych i zapewnienie miejsc dla ok. 560 widzów. Przy takim układzie można również wydzielić boisko rozgrzewkowe, oddzielone od boiska głównego kurtyną. Posadzka w hali sportowej: 20mm deska drewniana lita z klonu kanadyjskiego

  POWIERZCHNIA ZABUDOWY   3 153,60 m2
  POWIERZCHNIA UŻYTKOWA   3 419,75 m2
  KUBATURA                                31 995,71 m3

  3. Zagospodarowanie terenu:

  • Budowa nawierzchni komunikacyjnych (parkingi dla samochodów osobowych, chodniki, plac manewrowy dc. ppoż.);
  • Zagospodarowanie terenów zielonych;
  • Budowa przyłączy i sieci uzbrojenia terenu;
  • Budowa oświetlenia zewnętrznego;
  • Mała architektura.
 • Dostosowanie boiska przy ZSiPKZ do wymogów futbolu amerykańskiego

  Inwestor: MOSiR ZIELONA GÓRA
  Generalny  Wykonawca: HEMET Sp. z o.o.
  Konsorcjant: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

  Zakres prac:

  • roboty rozbiórkowe,
  • roboty ziemne (wykopy, zasypki),
  • badania geotechniczne, geologiczne i laboratoryjne z zagęszczenia gruntu dna wykopu, podbudów oraz użytych materiałów,
  • podłoża betonowe z chudego betonu,
  • izolacje poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów,
  • szalowanie fundamentów,
  • zbrojenie fundamentów,
  • betonowanie fundamentów,
  • wykonanie małej architektury,
  • wykonanie trawników,
  • wykonanie podbudowy nawierzchni boiska,
  • wykonanie podbudów dróg i chodników,
  • wykonanie nawierzchni dróg i chodników,
  • wykonanie trybun sportowych z konstrukcji stalowej,
  • wykonanie zadaszenia trybun z konstrukcji stalowej,
  • wykonanie ogrodzenia systemowego,
  • wykonanie elementów boiska – bramki, piłko chwyty,
  • wykonanie żelbetowego muru oporowego.
 • „Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze” realizowana w ramach Projektu pn. „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”

  Zamawiający: Miasto Zielona Góra – Miejski Zakład Komunikacji
  Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę,
  • rozbiórka (wyburzenie) obiektów budowlanych, sieci, instalacji zakładowych oraz placów utwardzonych,
  • dostawa i montaż (wraz z niezbędnymi podłączeniami do infrastruktury) niezbędnych budowlanych obiektów tymczasowych (wraz z wyposażeniem), pozwalających na zapewnienie ciągłości pracy Zajezdni np. hala namiotowa na potrzeby myjni tymczasowej,
  • budowa zadaszenia placu postojowego (wiaty) na tabor autobusowy MZK – pow. 8 900 m2,
  • budowa hali obsługi MZK – kubatura 13 222 m3,
  • remont i przebudowa budynku administracyjnego wraz z budową konstrukcji i montażem dźwigu osobowego,
  • remont i przebudowa budynku stacji paliw wraz z adaptacją obiektu na potrzeby Zamawiającego,
  • wyposażenie obiektów budowlanych w urządzenia technologiczne oraz w sprzęt ruchomy i stały,
  • przebudowa sieci zewnętrznych,
  • utwardzenie terenu – pow. 23 020 m2.
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy