DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Wykonanie prac przygotowawczych pod otwór Parkosz 2K

  Inwestor: PGNiG SA w Warszawie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • remont drogi gminnej z nawierzchni bitumicznej na odcinku 300 mb wraz z poszerzeniem na odcinku 40 mb,
  • wykonanie zjazdu i  drogi dojazdowej do placu wiertni z płyt drogowych dl. 120 mb
  • wykonanie placu wiertni 100x50 mb,
  • zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przez regulację wysokości linii napowietrznych w miejscu zbliżania i kolizji z drogą dojazdową ,
  • wykonanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego. 
 • Wykonanie prac przygotowawczych i obsługa prac wiertniczych na otworach Przeworsk 26 i Przeworsk 27K

  Inwestor: PGNiG SA w Warszawie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni z płyt betonowych,
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego. 
 • Wykonanie prac przygotowawczych pod otwór Grotów 10

  Inwestor: PGNiG SA w Warszawie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • uzupełnienie ubytków kruszywa na drodze dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie  bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego. 
 • Wykonanie robót drogowych na odcinku drogi S-6

  Inwestor: Budimex S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

  Zakres prac:

  • zdjęcie warstwy humusu grubości średniej 30 cm,
  • wykonanie nasypów grunt,
  • wymiana gruntu - wbudowanie gruntu mineralnego z zagęszczeniem,
  • wykonanie gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm,
  • wykonanie stabilizacji podłoża cementem,
  • wykonanie wykopów.
 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Kramarzówka 2H

  Inwestor: PGNiG S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie zjazdów do nieruchomości,
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie fundamentów pod urządzenie wiertnicze,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy