DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Rewitalizację Wzgórza Winnego

  Inwestor: Miasto Zielona Góra
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej,
  • pielęgnacja i wycinka drzew istniejących wraz z wykonaniem zabiegów arborystycznych,
  • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, bylin,
  • utworzenie ścieżki dydaktyczno-informacyjnej: mapka horyzontalna, tabliczki z informacją o odmianie, wymiana nowoczesnych odmian krzewów winorośli na dawne odmiany, wymiana podpór dla krzewów winorośli, posadzenie drzew owocowych, tablica informacyjna z historią miejsca i dawnymi fotografiami,
  • wykonanie trawników i rabat ozdobnych,
  • roboty elektryczne - oświetlenia niskimi lampami parkowymi i światłem w nawierzchniach,
  • wyposażenie małej architektury i placów zabaw,
  • wykonanie fontann i kaskad z płynącą wodą,
  • wykonanie ścieżek i przebudowa wejść do parku,
  • wykonanie piwnicy winiarskiej,
  • roboty ogólnobudowlane,
  • sieci wodociągowe,
  • budowa rurociągu z Parku Winnego do Tysiąclecia.
 • Modernizacja obiektu jeździeckiego w Drzonkowie

  Inwestor: Miasto Zielona Góra
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty rozbiórkowe,
  • roboty ziemne,
  • wykonanie ław  i stóp żelbetowych,
  • wzniesienie ścian fundamentowych,
  • wykonanie izolacji  fundamentów oraz ścian fundamentowych,
  • wzniesienie ścian murowanych,
  • montaż konstrukcji stalowej,
  • montaż konstrukcji dachów magazynów,
  • wykonanie konstrukcji ścian tarasu,
  • montaż dachu,
  • wykonanie posadzki pod trybuny,
  • wykonanie ścian działowych,
  • montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram,
  • prace instalacyjne,
  • prace wykończeniowe.
 • Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze

  Inwestor: Miasto Zielona Góra
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty rozbiórkowe,
  • prace ziemne,
  • wykonanie płyty fundamentowej oraz ław fundamentowych,
  • wzniesienie ścian fundamentowych,
  • izolacja fundamentów oraz ścian fundamentowych,
  • roboty murowe,
  • wykonanie posadzki na gruncie,
  • wykonanie nadproży, słupów i podciągów żelbetowych,
  • wykonanie stropu teriva,
  • wzniesienie drewnianej konstrukcji dachowej,
  • wykonanie elewacji klinkierowej,
  • prace instalacyjne,
  • montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wykonanie zabudowy g-k,
  • roboty tynkarskie,
  • pozostałe prace wykończeniowe.
 • Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i drogowych przy zagospodarowaniu odwiertów Paproć 61, 62, 64, 65

  Inwestor: PGNiG Technologie S.A. w Krośnie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

  Zakres prac:

  • wykonanie kontenerów technologicznych, fundamenty, konstrukcja stalowa, ściany z płyty warstwowej, połać dachowa z płyt warstwowych, posadzka antyelektrostatyczna  z płytek, pomosty z kratami balustradami i drabinami, wentylacja w formie nawiewno - wywiewnej, świetliki dachowe, system asekuracyjny linowy, instalacja ogrzewania,
  • wykonanie Kontenerów AKPiA (fundamenty(ławy), konstrukcja stalowa, ściany z płyty warstwowej, połać dachowa z płyt warstwowych, posadzka antyelektrostatyczna z płytek, wentylacja w formie nawiewno-wywiewnej, świetliki dachowe, system asekuracyjny linowy, instalacja ogrzewania wraz z nagrzewnicami gazowymi),
  • wykonanie fundamentów technologicznych wraz z konstrukcja wsporczą pod technologie gazową i elektryczną,
  • wykonanie placu manewrowego z kostki wraz z opaskami wokół kontenerów,
  • wykonanie ogrodzenia placu w postaci paneli z drutem kolczastym + brama dwuskrzydłowa i furtka,
  • wykonanie dróg dojazdowych z placem manewrowym przy strefie w formie drogi z płyt betonowych prefabrykowanych.
 • Wykonanie prac przygotowawczych pod otwór Parkosz 2K

  Inwestor: PGNiG SA w Warszawie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • remont drogi gminnej z nawierzchni bitumicznej na odcinku 300 mb wraz z poszerzeniem na odcinku 40 mb,
  • wykonanie zjazdu i  drogi dojazdowej do placu wiertni z płyt drogowych dl. 120 mb
  • wykonanie placu wiertni 100x50 mb,
  • zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przez regulację wysokości linii napowietrznych w miejscu zbliżania i kolizji z drogą dojazdową ,
  • wykonanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego. 
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy