DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Wykonanie robót budowlanych przy budowie hali produkcyjno-magazynowej z biurowcem w Pile

  Inwestor: PELLASX Sp. z o.o. Sp.k.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty żelbetowe: stopy fundamentowe, ławy żelbetowe, podwaliny, wieńce, podciągi, stropy, słupy, ściany,
  • konstrukcja stalowa: słupy i belki nośne z blachownic, montaż marek stalowych, rygle dachowe, rygle ścienne, stężenia,
  • montaż płyt elewacyjnych z obróbkami,
  • pokrycie dachu z blachy trapezowej,
  • montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż bram wjazdowych,
  • biurowiec: murowanie ścian nośnych i działowych, elewacja z cegły klinkierowej.
  • montaż płyt stropowych,
  • wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
  • wykonanie przyłącza wodociągowa,
  • zbiornik żelbetowy segmentowy,
  • roboty ziemne,
  • place i drogi z kostki gr 8cm na podsypce cementowej.
 • Budowa kompostowni płytowej Orli Staw

  Inwestor: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto” w Kaliszu
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty rozbiórkowe (rozebranie ław pod krawężniki, rozebranie krawężników) wywiezienie gruzu,
  • usuniecie humusu przy grubości warstwy do 15 cm,
  • roboty ziemne wykonanie wykopów, przemieszczenie mas ziemnych spycharkami, formowanie i zagęszczenie nasypów,
  • korytowanie pod nawierzchnię drogi,
  • wykonanie nawierzchni placu bitumicznego,
  • wykonanie nawierzchni betonowej,
  • wykonanie przejazdów wraz z przepustami oraz ścieku z prefabrykatów betonowych,
  • wykonanie elementów ulic (ławy i krawężniki betonowe), elementów bezpieczeństwa ruchu (odbojnice),
  • umocnienie  skarp płytami ażurowymi, humusowanie skarp i obsianie.
 • Wykonanie placu wiertni pod otwór Lubień Kujawski A Bis

  Inwestor: G-DRILLING S.A. w Warszawie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.
  więcej
 • Remont placu manewrowego w technologii nawierzchni z kostki betonowej na terenie KPMG Kosakowo

  Inwestor: Gas Storage Poland Sp. z o.o. w Dębogórzu
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • budowa placu manewrowego i drogi dojazdowej,
  • roboty kanalizacyjne.
  więcej
 • Kompleksowe wykonanie zagospodarowania terenu w ramach budowy Intermarche w Sulechowie

  Inwestor: PKOB WEGNER Sp. z o.o Sp. k. w Trzemesznie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty ziemne,
  • wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie kanalizacji sanitarnej,
  • wykonanie przyłącza gazowego,
  • stabilizacja gruntu cementem,
  • roboty drogowe ( wykonanie podbudów i nawierzchni z kostki betonowej ).
  więcej
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy