DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Zagospodarowanie odwiertu Sowia Góra-11K oraz zagospodarowanie odwiertów Lubiatów-11H, Lubiatów-13k

  Wykonawca: PGNIG Technologie S.A. ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
  Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty ziemne (wykopy, zasypki),
  • badania geotechniczne z zagęszczenia gruntu dna wykopu,
  • podłoża betonowe z chudego betonu,
  • izolacje poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów,
  • szalowanie fundamentów,
  • zbrojenie fundamentów,
  • betonowanie fundamentów,
  • dostawa i montaż krat pomostowych.
 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa relacji Czeszów – Wierzchowice

  Wykonawca: PGNIG Technologie S.A. ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
  Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  Zakres rzeczowy robót Exalo Drilling S.A. obejmuje:

  • Kompleksowe wykonanie fundamentów dla ZZU w Czeszowie
  • Wykonanie dróg i placów wewnętrznych dla ZZU w Czeszowie
  • Kompleksowe wykonanie fundamentów dla ZZU w Wierzchowicach
  • Wykonanie dróg i placów wewnętrznych dla ZZU w Wierzchowicach

  W zakres prac wchodzą:

  • Roboty ziemne (wykopy, zasypki)
  • Badania geotechniczne z zagęszczenia gruntu dna wykopu
  • Podłoża betonowe z chudego betonu
  • Izolacje poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów
  • Szalowanie fundamentów
  • Zbrojenie fundamentów
  • Betonowanie fundamentów
  • Osadzenie w betonie marek stalowych, kotew, podpór stalowych, kątowników pod montaż krat stalowych
  • Pielęgnacja betonu
  • Wykonanie dróg i placów wewnętrznych
  więcej
 • Wykonanie fundamentów pod 3 zestawy agregatów oraz fundamentów towarzyszących w Odolanowie

  Wykonawca: PGNIG Technologie S.A. ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
  Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty ziemne (wykopy, zasypki),
  • badania geotechniczne z zagęszczenia gruntu dna wykopu,
  • podłoża betonowe z chudego betonu,
  • izolacje poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów,
  • szalowanie fundamentów,
  • zbrojenie fundamentów,
  • betonowanie fundamentów,
  • osadzenie w betonie marek stalowych, kotew, podpór stalowych, kątowników pod montaż krat stalowych pielęgnacja betonu,
  • dostawa i montaż krat pomostowych,
  • montaż i demontaż płyt betonowych na drogę tymczasową dojazdową i komunikację zaplecza budowy.
  więcej
 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Kraczkowa 3

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  •  wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.
 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Sędziszów 37

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • droga dojazdowa 80 m i plac parkingowy z płyt betonowych,
  • budowa placu pod wiertnie 100 x 50 m,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • elementy wyposażenia placu, roboty wykończeniowe,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu.
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy