DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Budowa placów składowych wyrobów z wełny mineralnej i magazynu stali wraz z infrastrukturą towarzyszącą i dwiema wiatami magazynowymi w Cigacicach

  Inwestor: Rockwool Polska Sp. z o.o. w Cigacicach
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty rozbiórkowe ( rozbiórki wiat magazynowych),
  • odhumusowanie,
  • roboty ziemne  (wykopy),
  • roboty drogowe ( wykonanie podbudów i nawierzchni z kostki betonowej ),
  • wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie sieci p.poż,
  • wykonanie oświetlenia placu składowego,
  • wykonanie wiat magazynowych,
  • wykonanie ogrodzenia,
  • wykonanie poletek rozsączających
  więcej
 • Zagospodarowanie odwiertu Sowia Góra-11K oraz zagospodarowanie odwiertów Lubiatów-11H, Lubiatów-13k

  Wykonawca: PGNIG Technologie S.A. ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
  Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty ziemne (wykopy, zasypki),
  • badania geotechniczne z zagęszczenia gruntu dna wykopu,
  • podłoża betonowe z chudego betonu,
  • izolacje poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów,
  • szalowanie fundamentów,
  • zbrojenie fundamentów,
  • betonowanie fundamentów,
  • dostawa i montaż krat pomostowych.
 • Budowa strefy przyodwiertowej Brońsko 23, Brońsko 27, Brońsko 28

  Inwestor: ZRUG Sp. z o.o.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie kontenerów technologicznych, fundamenty (ławy), konstrukcja stalowa, ściany
   z płyty warstwowej, połać dachowa z płyt warstwowych, posadzka antyelektrostatyczna
   z płytek, pomosty z kratami balustradami i drabinami, wentylacja w formie nawiewno - wywiewnej, świetliki dachowe, system asekuracyjny linowy, instalacja ogrzewania wraz
   z promiennikami gazowymi),
  • wykonanie Kontenerów AKPiA (fundamenty(ławy), konstrukcja stalowa, ściany z płyty warstwowej, połać dachowa z płyt warstwowych, posadzka antyelektrostatyczna z płytek, wentylacja w formie nawiewno-wywiewnej, świetliki dachowe, system asekuracyjny linowy, instalacja ogrzewania wraz z nagrzewnicami gazowymi),
  • Wykonanie fundamentów technologicznych wraz z konstrukcja wsporczą pod technologie gazową i elektryczną,
  • Wykonanie placu manewrowego z kostki wraz z opaskami wokół kontenerów,
  • Wykonanie ogrodzenia placu w postaci paneli z drutem kolczastym + brama dwuskrzydłowa
   i furtka,
  • Wykonanie dróg dojazdowych z placem manewrowym przy strefie w formie drogi z płyt betonowych prefabrykowanych.
 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa relacji Czeszów – Wierzchowice

  Wykonawca: PGNIG Technologie S.A. ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
  Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  Zakres rzeczowy robót Exalo Drilling S.A. obejmuje:

  • Kompleksowe wykonanie fundamentów dla ZZU w Czeszowie
  • Wykonanie dróg i placów wewnętrznych dla ZZU w Czeszowie
  • Kompleksowe wykonanie fundamentów dla ZZU w Wierzchowicach
  • Wykonanie dróg i placów wewnętrznych dla ZZU w Wierzchowicach

  W zakres prac wchodzą:

  • Roboty ziemne (wykopy, zasypki)
  • Badania geotechniczne z zagęszczenia gruntu dna wykopu
  • Podłoża betonowe z chudego betonu
  • Izolacje poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów
  • Szalowanie fundamentów
  • Zbrojenie fundamentów
  • Betonowanie fundamentów
  • Osadzenie w betonie marek stalowych, kotew, podpór stalowych, kątowników pod montaż krat stalowych
  • Pielęgnacja betonu
  • Wykonanie dróg i placów wewnętrznych
  więcej
 • Wykonanie fundamentów pod 3 zestawy agregatów oraz fundamentów towarzyszących w Odolanowie

  Wykonawca: PGNIG Technologie S.A. ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
  Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty ziemne (wykopy, zasypki),
  • badania geotechniczne z zagęszczenia gruntu dna wykopu,
  • podłoża betonowe z chudego betonu,
  • izolacje poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów,
  • szalowanie fundamentów,
  • zbrojenie fundamentów,
  • betonowanie fundamentów,
  • osadzenie w betonie marek stalowych, kotew, podpór stalowych, kątowników pod montaż krat stalowych pielęgnacja betonu,
  • dostawa i montaż krat pomostowych,
  • montaż i demontaż płyt betonowych na drogę tymczasową dojazdową i komunikację zaplecza budowy.
  więcej
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy