DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Koźminiec 1

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie  zjazdu z drogi powiatowej nr  oraz drogi dojazdowej do placu wiertni ok. 400 m,
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu podczas realizacji zadania geologicznego,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy, konserwacja i malowanie głowicy, wykonanie ogrodzenia strefy przyodwiertowej  w przypadku otworu pozytywnego.
 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworów Grotów 4K i 12K

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  •  Uzupełnienie ubytków w drodze dojazdowej
  • Rozebranie ogrodzenia i zabezpieczenie głowicy eksploatacyjnej Grotów 6
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie i obmurowanie bodni szt. 2,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.
 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworów Gilowice 1 i 2

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  •  wykonanie placu wiertni demontaż kraty i ogrodzenia , zdjęcie humusu, deniwelacja, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, ułożenie geomembrany, ułożenie podsypki oraz płyt drogowych
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu.
 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Poraż Południe 1

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni, poszerzenie zjazdu,
  • remont drogi gminnej Poraż – Czaszyn,
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.
 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Rokietnica 5H

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  •  wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni ok. 350 m b,
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu podczas realizacji zadania geologicznego,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy, konserwacja i malowanie głowicy, wykonanie ogrodzenia strefy przyodwiertowej w przypadku otworu pozytywnego,
  • remont ul. Mrowińskiej i Kolejowej – uzupełnienie  poboczy niesortem kamiennym 0-31,5 mm, ułożenie warstwy bitumiczno –mineralnej gr. 4 cm.
  więcej
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy