DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Gnojnica 2K

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • budowa mostka przez rzekę gnojnica,
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.
 • Wykonanie robót ziemnych na zadaniu pn. „Budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku Nowa Sól – Legnica zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce”

  Inwestor: POLAQUA Sp. z o.o. w Wólce Kozodawskiej
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Odhumusowanie
  • Wykonanie wykopów
  • Profilowanie i zagęszczanie podłoża
  • Wykonanie nasypów
  • .Ułożenie warstw geosyntetyków w tym wykonanie półmateracy, materacy
  • Wykonanie stabilizacji słabego podłoża gruntowego
  • Wykonanie nasypów wraz ze stabilizacją spoiwem hydraulicznym
  • Usługi transportowe
  • Wykonanie przepustów kołowych HDPE/PEHD lub stalowych
 • Prace przygotowawcze niezbędne do realizacji otworu wiertniczego Paruchów 1K

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  •  wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.
 • Prace przygotowawcze niezbędne do realizacji zadania geologicznego dla otworu wiertniczego Struga 1

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie wycinki,
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.
 • Drogi technologiczne na odcinku drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4): od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

  Inwestor: POLAQUA Sp. z o.o. w Wólce Kozodawskiej
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie dróg serwisowych 16 km w tym nasypów 65.000 m3,
  • wykonanie wykopów 75.000 m3,
  • wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny 151.000 m2,
  • wykonanie warstwy podbudowy kamiennej około 150,000 m2.
  więcej
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy