DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Remont drogi dojazdowej do otworu Dargosław 1

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Uzupełnienie ubytków przekruszem betonowym.
  • Profilowanie poboczy.
 • Drogi technologiczne na odcinku drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4): od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

  Inwestor: POLAQUA Sp. z o.o. w Wólce Kozodawskiej
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie dróg serwisowych 16 km w tym nasypów 65.000 m3,
  • wykonanie wykopów 75.000 m3,
  • wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny 151.000 m2,
  • wykonanie warstwy podbudowy kamiennej około 150,000 m2.
  więcej
 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Parzęczewo 2

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac: 

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie placu wiertni,
  • obsługa terenu wiertni podczas realizacji zadania geologicznego,
  • wykonanie robót rozbiórkowych i rekultywacyjnych.
 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Kamień Mały 11K i 12K

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac: 

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,wykonanie placu wiertni,
  • zapewnienie dostaw wody,
  • wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu.
  więcej
 • Budowa nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach

  Inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o. o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz
  Generalny wykonawca:  EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres Prac:

  • Budowę kwatery składowiska o powierzchni 29 490 m2
  • Przełożenie istniejącej kanalizacji deszczowej DN 800mm poza obrys kwatery
  • Wykonanie drenażu podfoliowego dla przejęcia wód gruntowych pod dnem kwatery.
  • Wykonanie przepompowni DN 1800mm odprowadzająca wody z drenażu podfoliowego
  • Budowę zbiornika buforowego o pojemności 50m3.
  • Ukształtowanie i zamknięcie istniejącej rynny zaporami ziemnymi, na których wykonane będą drogi.
  • Uszczelnienie dna i skarp kwatery składowiska (mineralne i syntetyczne). Uszczelnienie mineralne stanowi0,5m warstwa iłów, a izolację syntetyczną stanowi geomembrana z PEHD o grub. 2,0 mm gładka GSE HD na dnie, obustronnie strukturowana na skarpach. Ochronę stanowić będzie mata Bentomat PM 2400, a na macie warstwa drenażowo-ochronna o grubości 0,5 m z piasków gruboziarnistych, materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji większym niż 1x 10-4 m/s.
  • Wykonanie drenażu odcieków w postaci perforowanych rur drenarskich DN 300mm z PEHD ułożonych w obsypce ze żwiru o granulacji 16/32mm.
  • Wykonanie 3 szczelnych, zamkniętych zbiorników na odcieki o pojemności 49m3 każdy
  • Budowa rowu opaskowego zabezpieczającego kwaterę przed napływem wód gruntowych wraz z osadnikiem szlamu o pojemności 5,0m3 i w separatorem koalescencyjnym o wydajności 15 l/s.
  • Budowa studni gazowych w ilości 9 sztuk
  • Budowa ogrodzenia w części pełnego betonowego oraz z siatki ogrodzeniowej na podmurówce Wykonanie dróg wewnętrznych kwatery i placów manewrowych oraz wykonanie brodzika dezynfekcyjnego
  • Wykonanie zakresu rzeczowego części elektrycznej, drogowej i sanitarnej.
  • Wykonanie zakresu dotyczącego strefy izolacyjnej wg projektu zieleni
  więcej
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy