DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Projekt i budowa odcinka drogi S-6 na odcinku Węzeł „Kiełpino” (bez węzła) – Węzeł „Kołobrzeg Zachodni” (z węzłem)

  Inwestor: POLAQUA Sp. z o.o. w Wólce Kozodawskiej
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu,
  • wykopy z załadowaniem urobku na samochody samowyładowcze,
  • budowa nasypów,
  • wymiana gruntu,
  • stabilizacja chemiczna.
 • Budowa zajezdni autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy rondzie Województwa Lubuskiego w Nowej Soli oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie inwestycji w ramach projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

  Wykonawca: Gmina Nowa Sól
  Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • budowa budynku administracyjno – biurowego,
  • budowa budynku stacji obsługi autobusów,
  • budowa budynku stacji paliw,
  • budowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej, wewnętrznych dróg manewrowych, miejsc postojowych,
  • ogrodzenie terenu zajezdni systemowymi panelami kratowymi,
  • wycinka drzew oraz wykonanie trawników i nasadzeń zieleni średniowysokiej ozdobnej,
  • wykonanie zadaszenia miejsc postojowych dla motocykli i skuterów, totemu reklamowego,
  • wykonanie przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji wodociągowej i hydrantowej, instalacji zraszania trawników,
  • wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z pompownią, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z pompownią, osadnikiem, separatorem, instalacją odzysku wody deszczowej,
  • wykonanie zewnętrznej instalacji ogrzewczej i c.w.u., zewnętrznej instalacji sprężonego powietrza, zewnętrznej instalacji gazu,
  • wykonanie sieci, przyłącza oraz zewnętrznej instalacji elektrycznej niskiego napięcia,
  • wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego,
  • wykonanie zewnętrznej instalacji teletechnicznej i telekomunikacyjnej,
  • wykonanie zbiornika wód deszczowych oraz kanału odwadniającego 
 • Rewitalizacja Parku Sowińskiego

  Inwestor: Miasto Zielona Góra
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej,
  • prace związane z drzewostanem,
  • budowa ciągów pieszych i placów wypoczynkowych,
  • budowa fontanny w nawierzchni placu,
  • montaż małej architektury,
  • zakup i montaż wyposażenia przyrodniczego,
  • oznakowanie drzew pomnikowych oraz drzew o szczególnych walorach przyrodniczych poprzez zawieszenie tabliczek z nazwami gatunkowymi i pochodzeniem roślin,
  • przebudowa istniejącego zbiornika wraz z wykonaniem pomostów rekreacyjnych,
  • wprowadzenie do parku nowego ozdobnego oświetlenia podnoszącego walory estetyczne i poczucie bezpieczeństwa,
  • wykonanie monitoringu,
  • wykonanie sieci wodociągowej.
 • Rewitalizację Wzgórza Winnego

  Inwestor: Miasto Zielona Góra
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej,
  • pielęgnacja i wycinka drzew istniejących wraz z wykonaniem zabiegów arborystycznych,
  • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, bylin,
  • utworzenie ścieżki dydaktyczno-informacyjnej: mapka horyzontalna, tabliczki z informacją o odmianie, wymiana nowoczesnych odmian krzewów winorośli na dawne odmiany, wymiana podpór dla krzewów winorośli, posadzenie drzew owocowych, tablica informacyjna z historią miejsca i dawnymi fotografiami,
  • wykonanie trawników i rabat ozdobnych,
  • roboty elektryczne - oświetlenia niskimi lampami parkowymi i światłem w nawierzchniach,
  • wyposażenie małej architektury i placów zabaw,
  • wykonanie fontann i kaskad z płynącą wodą,
  • wykonanie ścieżek i przebudowa wejść do parku,
  • wykonanie piwnicy winiarskiej,
  • roboty ogólnobudowlane,
  • sieci wodociągowe,
  • budowa rurociągu z Parku Winnego do Tysiąclecia.
 • Modernizacja obiektu jeździeckiego w Drzonkowie

  Inwestor: Miasto Zielona Góra
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty rozbiórkowe,
  • roboty ziemne,
  • wykonanie ław  i stóp żelbetowych,
  • wzniesienie ścian fundamentowych,
  • wykonanie izolacji  fundamentów oraz ścian fundamentowych,
  • wzniesienie ścian murowanych,
  • montaż konstrukcji stalowej,
  • montaż konstrukcji dachów magazynów,
  • wykonanie konstrukcji ścian tarasu,
  • montaż dachu,
  • wykonanie posadzki pod trybuny,
  • wykonanie ścian działowych,
  • montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram,
  • prace instalacyjne,
  • prace wykończeniowe.
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy