DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

Aktualne prace

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa relacji Czeszów – Wierzchowice

Wykonawca: PGNIG Technologie S.A. ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

Zakres rzeczowy robót Exalo Drilling S.A. obejmuje:

 • Kompleksowe wykonanie fundamentów dla ZZU w Czeszowie
 • Wykonanie dróg i placów wewnętrznych dla ZZU w Czeszowie
 • Kompleksowe wykonanie fundamentów dla ZZU w Wierzchowicach
 • Wykonanie dróg i placów wewnętrznych dla ZZU w Wierzchowicach

W zakres prac wchodzą:

 • Roboty ziemne (wykopy, zasypki)
 • Badania geotechniczne z zagęszczenia gruntu dna wykopu
 • Podłoża betonowe z chudego betonu
 • Izolacje poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów
 • Szalowanie fundamentów
 • Zbrojenie fundamentów
 • Betonowanie fundamentów
 • Osadzenie w betonie marek stalowych, kotew, podpór stalowych, kątowników pod montaż krat stalowych
 • Pielęgnacja betonu
 • Wykonanie dróg i placów wewnętrznych
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy