DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

Aktualne prace

Wykonanie fundamentów pod 3 zestawy agregatów oraz fundamentów towarzyszących w Odolanowie

Wykonawca: PGNIG Technologie S.A. ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • roboty ziemne (wykopy, zasypki),
 • badania geotechniczne z zagęszczenia gruntu dna wykopu,
 • podłoża betonowe z chudego betonu,
 • izolacje poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów,
 • szalowanie fundamentów,
 • zbrojenie fundamentów,
 • betonowanie fundamentów,
 • osadzenie w betonie marek stalowych, kotew, podpór stalowych, kątowników pod montaż krat stalowych pielęgnacja betonu,
 • dostawa i montaż krat pomostowych,
 • montaż i demontaż płyt betonowych na drogę tymczasową dojazdową i komunikację zaplecza budowy.
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy