DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami  BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

Usługi w obszarze ochrony środowiska, w sposób szczególny wpisuje się w działalności naszej firmy. Realizujemy kompleksowo zarówno w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jak również „wybuduj” wszelkie inwestycje z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Rozwijamy usługi w tym zakresie pełni przekonania, że troska o przyrodę w obecnych czasach nabiera coraz większego znaczenia. Dzielimy się z klientami naszą wiedzą na temat ochrony naturalnych zasobów przyrody, technik pomiarowych oraz sposobów zapobiegania negatywnym skutkom działania przemysłu.

W obszarze tym świadczymy usługi w zakresie:

  • budowy zakładów utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • budowy, modernizacji i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,
  • uszczelniania geosyntetykami obiektów inżynierskich (składowiska odpadów, zbiorniki na wodę, obiekty przemysłowo handlowe, place pod urządzenia wiertnicze),
  • budownictwa hydrotechnicznego: zbiorniki retencyjne, budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych.

Kontakt: 

Marek Kotłowski

Kierownik Działu Ekologii
e-mail: marek.kotlowski@exalo.pl
ul. Obornicka 229
60-650 Poznań
tel.:48(61) 865 59 44
fax.:48(61) 865 59 45

Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy