DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

ROK 2016

 • Koordynacja oraz gospodarowanie odpadami wydobywczymi podczas prowadzenia prac wiertniczych w otworze Bielsko 1K

  Inwestor: FX ENERGY POLAND Sp. z o.o. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 01 02, szacunkowa ilość 500 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 05*, szacunkowa ilość 500 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 06*, szacunkowa ilość 500 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 07, szacunkowa ilość 700 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 08, szacunkowa ilość 2 800 Mg.

  Termin realizacji:  28.07 – 24.10.2016
  Wartość:  525.885,47 zł brutto

 • Budowa hali magazynowej wraz z budynkiem socjalnym nr 3 przy ul. Lotników 12 w Zielonej Górze

  Inwestor: Sylwia Kozakiewicz
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie prac ziemne,
  • wykonanie fundamenty,
  • montaż konstrukcji stalowej oraz obudowa hali,
  • wykonanie stropów, ścian, dachu na części socjalnej,
  • wykonanie stolarki okiennej oraz drzwiowej,
  • wykonanie ścianek działowych oraz tynków na części socjalnej,
  • wykonanie prac elewacyjnych,
  • wykonanie prac sanitarnych,
  • wykonanie prac elektrycznych.

  Termin realizacji:  09.08.2016 - 30.06.2017
  Wartość:  1 678 950,00 brutto

 • Budowa hali magazynowej wraz z budynkiem socjalnym nr 2 przy ul. Lotników 12 w Zielonej Górze

  Inwestor: Sylwia Kozakiewicz
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie prac ziemne,
  • wykonanie fundamenty,
  • montaż konstrukcji stalowej oraz obudowa hali,
  • wykonanie stropów, ścian, dachu na części socjalnej,
  • wykonanie stolarki okiennej oraz drzwiowej,
  • wykonanie ścianek działowych oraz tynków na części socjalnej,
  • wykonanie prac elewacyjnych,
  • wykonanie prac sanitarnych,
  • wykonanie prac elektrycznych.

  Termin realizacji:  09.08.2016 - 30.06.2017
  Wartość:  859 770,00 brutto

 • Budowa hali magazynowej wraz z budynkiem socjalnym nr 1 przy ul. Lotników 12 w Zielonej Górze

  Inwestor: Sylwia Kozakiewicz
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie prac ziemne,
  • wykonanie fundamenty,
  • montaż konstrukcji stalowej oraz obudowa hali,
  • wykonanie stropów, ścian, dachu na części socjalnej,
  • wykonanie stolarki okiennej oraz drzwiowej,
  • wykonanie ścianek działowych oraz tynków na części socjalnej,
  • wykonanie prac elewacyjnych,
  • wykonanie prac sanitarnych,
  • wykonanie prac elektrycznych.

  Termin realizacji:  09.08.2016 - 30.06.2017
  Wartość:  873 300,00 brutto

 • Roboty uzupełniające dla kontraktu nr 4 – Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

  Inwestor: Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowo – Produkcyjnym "Lech" Sp. z o.o.
  Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie drogi technologicznej szer.6,0m L=300mm nawierzchnia z płyt betonowych,
  • zaprojektowanie i wykonanie kolektora tłocznego odcieków PE 100 Dn 315 wraz z przepompownią odcieków dla kwatera 4a o wydajności Q=150 l/s,
  • wykonanie przyłącza elektrycznego do przepompowni odcieków 4a,
  • wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej L=286,4m,
  • wykonanie placu technologicznego o  nawierzchni asfaltowej P= 1 100 m2.

  Termin realizacji: 22.03.2016 do 28.07.2016
  Wartość:  1 285 350,00 zł brutto

  Termin realizacji:  20.03.2013 – 09.2016r.
  Wartość:  31 407 209,15 zł brutto

Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy