DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

ROK 2016

 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Przeworsk 23

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • droga dojazdowa z płyt betonowych 400 m,
  • budowa placu pod wiertnię 120 x 70 m,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • roboty wykończeniowe,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

  Termin realizacji:  08.03.2016 - 28.04.2017r.
  Wartość:  612.153,83 zł  brutto

 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Krobielewko 4K

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  •  wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

  Termin realizacji:  10.03.2016 - 24.05.2017
  Wartość:  1.231.100,96 zł  brutto

 • Remont drogi dojazdowej do otworu Dargosław 1

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Uzupełnienie ubytków przekruszem betonowym.
  • Profilowanie poboczy.

  Termin realizacji:  15.12.2015 - 03.02.2016
  Wartość:  189.420,00 zł brutto

 • ROK 2015

 • Budowa dodatkowej wiaty z pergolą przy hali pokazowej Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

  Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament
  Zakres Prac:

  • budowa dodatkowej wiaty z pergolą

  Termin realizacji: 30.10.2015 - 27.11.2015
  Wartość:  93.909,00 zł brutto

 • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze

  Inwestor: Zielonogórski Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • przygotowanie terenu pod budowę,
  • ukształtowanie terenu,
  • umocnienie skarp gazonami,
  • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie sieci wodociągowej,
  • ogrodzenie terenu,
  • wykonanie robót drogowych,
  • wykonanie wpustów skarpowych oraz schodów technicznych,
  • wykonanie balustrady schodów skarpowych.

  Termin realizacji: 19.10.2015 - 27.03.2016
  Wartość:  1.314.235,80 zł brutto

Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy