DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

ROK 2015

 • Termomodernizacja budynków nr 4, 5 i 6 oraz sali sportowej na terenie JW 1517 w Czerwieńsku

  Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Termomodernizacja budynków 3,4,5,6,
  • Wymiana instalacji CO bud 3,4,6,
  • Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej bud 3,4,5,6.
  • Montaż wentylacji mechanicznej bud nr 3.

  Termin realizacji:  07.08.2015 do 08.12.2016
  Wartość: 3 028 734,99 zł brutto 

   

   

 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworów Przeworsk 21K i Przeworsk 22

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie drogi asfaltowej,
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

  Termin realizacji: 22.05.2015 do 30.06.2016
  Wartość:  1 469 449,11 brutto

 • Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą w ramach rozbudowy ZZO Jarocin

  Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • budowa kwatery składowej odpadów o pow. 39 800 m2, i poj. 422 000 m3,
  • wykonanie przepompowni odcieków składowiskowych -1,0,
  • budowa rowu opaskowego umocnionego prefabrykatami betonowymi L=860 m,
  • wykonanie studni odgazowania – 13,0 szt.,
  • wykonanie garażu dla kompaktora i spycharki w konstrukcji stalowej o pow. 120 m2,
  • wykonanie dróg technologicznych o łącznej powierzchni p= 6000 m2,
  • wykonanie placów technologicznych o nawierzchni betonowej p=900 m2,
  • montaż zbiornika na paliwo – 5 000 l,
  • wykonanie pasa zieleni izolacyjnej p=5 712 m2,
  • wykonanie ogrodzenia panelowego l=1 184 m,
  • wykonanie zbiornika na odcieki v= 4 000 m3,
  • wykonanie kanalizacji technologiczne z rur pe dn 160 l=716 m wraz z przepompownią odcieków,
  • wykonania kanalizacji deszczowej l=136m,
  • wykonanie sieci p.poż l=215m,
  • wykonanie sieci elektroenergetycznych.

  Termin realizacji: 24.06.2015 -  18.12.2015
  Wartość:  4 953 731,59 zł brutto

  więcej
 • Remont i modernizacja układu komunikacyjnego w celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie

  Inwestor: Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • rozbiórka krawężników oraz ciągów pieszych,
  • wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych,
  • wykonanie ciągów pieszych w kostce brukowej,
  • wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
  • wykonanie oświetlenia ulicznego,
  • wykonanie trawników i terenów zielonych,
  • wykonanie organizacji ruchu. 

  Termin realizacji: 25.08.2015 - 30.11.2015
  Wartość:  2 021 687,20 zł brutto

 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Mostno 21H

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac: 

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie placu wiertni,
  • obsługa terenu wiertni podczas realizacji zadania geologicznego,
  • wykonanie robót rozbiórkowych i rekultywacyjnych.

  Termin realizacji: 02.06.2015 do 31.10.2016
  Wartość 1 400 000,00 brutto

  więcej
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy