DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

ROK 2015

 • Wylesienie i makroniwelacja terenu na działce nr 1076/1 w celu wykonania zagospodarowania terenu dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami zdrowia ul. Osiedle Śląskie w Zielonej Górze

  Inwestor: Komunalne towarzystwo Budownictwa Społecznego
  Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  1) Wylesienie

  - wycinka drzew z karczowaniem
  - wywóz pni i korzeni wraz z usunięciem pozostałości po karczowaniu

  2) Makroniwelacja

  - załadunek i wywóz niezbędnej ziemi
  - formowanie i zagęszczanie nasypów
  - obsługa budowy w tym wykonanie ogrodzenia

  Termin realizacji: 25.11.2014 – 25.02.2015
  Wartość: 619 038,71 brutto

  więcej
 • ROK 2014

 • Rekultywacja istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Rokickiej w Tczewie

  Inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew
  Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Kształtowanie bryły odpadów – 35000m3
  • Ułożenie okryw rekultywacyjnych – 82 500m2
  • Odwodnienie składowiska przy pomocy rowów
  • Roboty drogowe i wykończeniowe

  Termin realizacji: 22.08.2013 - 15.10.2014
  Wartość:  5 160 158,94 zł brutto

  więcej
 • Rozbudowa parkingu naziemnego wraz z wewnętrznym układem drogowym budową wjazdu, infrastrukturą techniczną w Szczecinie

  Inwestor: Leroy Merlin
  Generalny wykonawca : EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac

  • roboty rozbiórkowe
  • roboty ziemne
  • roboty konstrukcyjno  budowlane – budowa muru oporowego
  • budowa nowych i przeróbka starych sieci elektrycznych
  • budowa sieci kanalizacyjnych
  • budowa podbudów nawierzchni dróg i placów
  • budowa nawierzchni z asfaltobetonu, z kostki brukowe i betonowej
  • wykonanie zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem trawników i nasadzeniem nowych drzew
  • budowa stanowiska elektrycznego do ładowania aut z napędem elektrycznym
  • wykonanie schodów
  • modernizacja istniejących nawierzchni

  Termin realizacji: 25.082014 – 31.12.2014
  Wartość: 1 985 589,00 zł

  więcej
 • Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z częścią rekreacyjną przy ul. Sieniewicza 36 w Zielonej Górze

  Inwestor: Europejska Fundacja Oświaty i Kultury w Zielonej Górze ul. Sienkiewicza 36
  Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty rozbiórkowe
  • roboty sieciowe elektryczne wraz z oświetleniem boiska
  • roboty ziemne
  • podbudowy drogi dojazdowej ,parkingu chodników
  • podbudowa boiska- nawierzchnia boiska z żwirogumy 3,5cm i nottsward 1,2cm
  • nawierzchnie granitowe chodników, dróg,parkingu,
  • wykonanie zieleni – trawa i nasadzenia drzew
  • wykonanie małej architektury – ławki, kosze, stojaki rowerowe, altana
  • montaż elementów wyposażenia boiska
  • wykonanie zadaszonych trybun

  Termin realizacji: 04.07.2014 – 30.09.2015
  Wartość: 619 038,71 brutto

  więcej
 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Majdan Sopocki 1 wraz z obsługą techniczną

  Inwestor: PGNIG S.A
  Generalny Wykonawca: EXALO DRILING S.A Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  1. Droga dojazdowa 1200 m wraz z mijanką oraz parkingiem

  •  odhumusowanie,
  • korytowanie drogi  
  • wykonanie konstrukcji drogi zgodnie z projektem (podsypka piaskowa geowłóknina, tłuczeń)
  • pobocza, rowy, przepusty
  • odhumusowanie, niwelacja parkingu
  • wykonanie warstw konstrukcyjnych parkingu nawierzchnia tłuczniowa

  2. Plac wiertni 16600 m2

  • odhumusowanie,niwelacja placu,
  • wykonanie warstw konstrukcyjnych strefy czystej nawierzchnia tłuczniowa
  • odwodnienie liniowe rowy, układanie odwodnienia palcu z zastosowaniem rur drenarskich,
  • wykonanie strefy brudnej – ułożenie dwóch bodni fi 2700mm h=2500mm wykonanie korytek odwadniających wokoło strefy brudnej przykrytych kratą WEMA, układanie ze zgrzewaniem folii PEHD, wykonanie fundamentów pod urządzenie wiertnicze, 
  • układanie płyt betonowych strefa brudna
  • układanie płyt, Ogrodzenia panelowego terenu wraz z bramą wjazdową,  wykonanie zbiornika wód opadowych, wykonanie zbiornika na zanieczyszczenia ze strefy brudnej wykonanie rowu opaskowego,

  Termin realizacji: 28.07.2014 do 30.04.2016
  Wartość: 2 087 050,86 brutto

  więcej
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy