DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

ROK 2014

 • Prace przygotowawcze na odwiercie Sowia Góra 11k

  Inwestor: PGNIG Oddział Geologii i Eksploatacji
  Generalny wykonawca: Exalo Driling  S.A Oddział Diament Zielonej Górze
  Zakres prac: Prace przygotowawcze na odwiercie Sowia Góra 11k

  • niwelacja terenu
  • wyłożenie folią PEHD strefy brudnej i miejsc na paliwa , materiały płuczkowe
  • montaż drenarki na strefie brudnej
  • wyłożenie placu wiertni i terenu pod zaplecze płytami betonowymi
  • wykonanie i wyłożenie folią zbiornika na odcieki ze strefy brudnej + ogrodzenie + siatka na płazy

  Termin realizacji: 25.06.2014-30.06.2015
  Wartość: 819.524,27 zł brutto

  więcej
 • Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku na dz. nr ewid. 113, gm. Skąpe - etap I

  Inwestor: Gmina Skąpe
  Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Prace ziemne i rozbiórkowe,
  • Fundamenty, ściany, ścianki i słupy,
  • Stropodach o konstrukcji żelbetowej,
  • Dach o konstrukcji z drewna klejonego,
  • Stolarka zewnętrzna, schody i pochylnia
  • Elewacje: cegła klinkierowa, fasada szklana

  Termin realizacji:  27.05.2014 - 10.12.2014r.,
  Wartość kontraktu: 1 577 616,50 zł brutto.

  więcej
 • Prace przygotowawcze na odwiercie Baraniec 1, Wielichowo 8, Świniary 1

  Inwestor: Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
  Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie dróg dojazdowych do placów wiertni,
  • wykonanie placów wiertni,
  • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
  • utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych,
  • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni,
  • demontaż placów wiertni oraz przywrócenie terenów do stan poprzedzającego.

  Termin realizacji: 11.03.2014-30.06.2015
  Wartość:  3.937.768,57 zł brutto

  więcej
 • Prace przygotowawcze na odwiercie Brońsko 23, Brońsko 26H, Brońsko 27, Brońsko 28

  Inwestor: Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
  Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie dróg dojazdowych do placów wiertni,
  • wykonanie placów wiertni,
  • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
  • utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych,
  • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni,
  • demontaż placów wiertni oraz przywrócenie terenów do stan poprzedzającego.

  Termin realizacji: 21.02.2014-10.02.2015
  Wartość:  5.145.880,21 zł brutto

 • Prace przygotowawcze na odwiercie Lubliniec 13

  Inwestor: Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
  Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie zjazdu z drogi poduliczne,
  • wykonanie placu wiertni,
  • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
  • utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej,
  • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni,
  • demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego.

  Termin realizacji: 17.02.2014 do 30.09.2016
  Wartość:  1 029 600,66 brutto

Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy