DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

ROK 2015

 • Wykonanie prac przygotowawczych podczas realizacji otworu wiertniczego Brzyska Wola 2

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac: 

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,elementy wyposażenia placu,
  • roboty wykończeniowe,rozbiórka placu,
  • rekultywacja terenu,
  • wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

  Termin realizacji:  02.07.2015r. – 26.02.2016r.
  Wartość: 751.732,49 brutto

 • Wykonanie robót budowlanych przy budowie budynków kontenerowych wraz z instalacjami sanitarnymi i kotłownią w Jeleniowie na zadaniu „Budowa tłoczni Jeleniów II”

  Wykonawca: PGNIG Technologie S.A. ul. Naftowa 8 38-400 Krosno
  Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Budynek sterowania agregatem wraz z kanałem kablowym – Obiekt nr 8a i 8b.
  • Budynek stacji sprężonego powietrza wraz z fundamentami PL1, PL3 -  Obiekt nr 10.
  • Budynek stacji redukcyjno-pomiarowej z kotłownią i AKP wraz z instalacją technologiczną kotłowni – Obiekt nr 11 i 12.

  Termin realizacji: 30.03.2015 - 23.06.2016
  Wartość:  1.969.848,37 zł brutto

  więcej
 • Zagospodarowanie złoża Połęcko

  Inwestor: PGNIG Technologie Spółka Akcyjna w Krośnie
  Generalny wykonawca: EXALO DRILLING Spółka Akcyjna Oddział „DIAMENT” w Zielonej Górze
  Zakres prac:
  Branża drogowa i sanitarna:

  • wykonanie Zbiornika wód opadowych
  • odprowadzenie wód opadowych
  • odprowadzenie ścieków sanitarnych
  • studnia głębinowa, stacja uzdatniania wody wraz z przyłączami
  • odprowadzenie ścieków z punktu załadunkowego
  • ogrodzenie ośrodka produkcyjnego
  • przebudowa zjazdu z drogi do odwiertów
  • ogrodzenie odwiertów Połęcko 3K 4K
  • niwelacja terenu
  • pozostała część dróg i placów
  • przebudowa drogi dojazdowej do ośrodka produkcyjnego
  • wykonanie Małej architektury

  Branża budowlana:

  • budynek administracyjno socjalno techniczny
  • budynek stacji uzdatniania wody
  • wiata inhibitora wraz z boksem na odpady
  • wiata nalewaków ropy naftowej i wody złożowej
  • budynek pompowni ropy naftowej
  • budynek pompowni inhibitorów
  • wyposażenie budynków
  • budynek pompowni ropy naftowej instalacja wentylacji
  • budynek pompowni ropy naftowej instalacja grzejna
  • budynek pompowni inhibitorów instalacja wentylacji
  • budynek pompowni inhibitorów instalacja grzejna
  • stacja uzdatniania wody instalacja wentylacji
  • budynek administracyjno socjalny sieci wewętrzne instal. Wod kan+ CO
  • budynek administracyjno socjalny sieci wewętrzne instalacja wentylacji
  • budynek administracyjno socjalny sieci wewętrzne instalacja klimatyzacji

  Termin realizacji: 01.12.2014 do 30.05.2016
  Wartość:  5 779 770,00 zł brutto

  więcej
 • Prace przygotowawcze na otworze Mełgiew 9H

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • likwidacja rowów wokół wiertni
  • likwidacja mijanki
  • rozprowadzenie warstwy humusu
  • zebranie i utylizacja podsypki piaskowej
  • wykonanie drogi dojazdowej do głowicy i placu manewrowego wokół głowicy
  • modernizacja placu wiertni (niwelacja terenu, ułożenie płyt na warstwie podsypki wyrównującej z piasku)

  Termin realizacji:  styczeń 2015 – grudzień 2015
  Wartość:  283.914,78 zł brutto

  więcej
 • Prace przygotowawcze na otworze Prochownia 1

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie zjazdu z drogi  (ułożenie płyt drogowych na podsypce piaskowej)
  • wykonanie placu wiertni (niwelacja terenu do 3 m, ułożenie płyt drogowych na podsypce piaskowej
  • wykonanie zbiornika na zanieczyszczenia ze strefy brudnej
  • wykonanie bodni
  • zapewnienie wody technologicznej oraz socjalno-bytowej
  • wywóz ścieków, wód ze strefy brudnej i odpadów stałych,
  • prace rozbiórkowe i rekultywacja terenu
  • budowa drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego

  Termin realizacji: 31.01.2015 do 30.09.2015
  Wartość:  1 188 035,00 brutto

  więcej
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy