DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

ROK 2014

 • Prace przygotowawcze na odwiercie Będomin 1

  Inwestor: Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
  Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie placu wiertni,
  • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
  • utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej,
  • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni,
  • demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego.

  Termin realizacji: 12.03.2014 – 29.11.2014
  Wartość: 1.473.467,61 brutto

 • Prace przygotowawcze na odwiercie Przemyśl 281k

  Inwestor: Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
  Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni (Odcinek drogi z kruszywa łamanego, Odcinek drogi z płyt betonowych)
  • Wykonanie zjazdu z drogi publicznej z płyt betonowych
  • Wykonanie zaplecza socjalnego i parkingu (odhumusowanie, niwelacja, wykonanie podsypki piaskowej, ułożenie płyt drogowych) 
  • Wykonanie placu wiertni (odhumusowanie, niwelacja terenu, wyłożenie folią miejsc narażonych na zanieczyszczenia, wykonanie prac ziemnych, wykonanie rowów opaskowych wokół placu wiertni, wykonanie zbiornika na wodę opadową, wykonanie wykopów pod zbiorniki zrzutowe i szamba, wykonanie strefy fundamentowej pod urządzenie wiertnicze, zabezpieczenie istniejących gazociągów poprzez podwójne płytowanie, zabezpieczenie geotkaniną na granicy krawędzi płyt, wykonanie podsypki piaskowej, ułożenie płyt drogowych, ogrodzenie placu wiertni),
  • Wykonanie i obmurowanie bodni
  • Zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz odpadów i ścieków zapewnienie przejezdności drogi dojazdowe
  • Usługi związane z robotami geologicznymi  (Przedwiert)
  • Elementy wyposażenia placu, roboty wykończeniowe
  • Rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego
  • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni.

  Termin realizacji: 26.02.2014 do 31.07.2016
  Wartość:  1 223 850,00 brutto

  więcej
 • Prace przygotowawcze na odwiercie Grodowiec TK1, TK2

  Inwestor – G-DRILLING S.A. z siedzibą w Warszawie
  Generalny wykonawca EXALO DRILLING ODDZIAŁ „DIAMENT”W ZIELONEJ GÓRZE
  Zakres prac:

  • Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej oraz drogi dojazdowej do placu wiertni
  • Wykonanie placu wiertni(niwelacja terenu, wykonanie rowów opaskowych, wyłożenie folią miejsc szczególnie narażonych na zanieczyszczenia, wyłożenie placu wiertni płytami betonowymi)
  • Wykonanie wykopów pod zbiorniki
  • Wykonanie dwóch bodni
  • Wykonanie bramy wjazdowej oraz ogrodzenia terenu wiertni
  • Demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac po zakończeniu prac wiertniczych

  Termin realizacji: 24.03.2014 - 26.06.2015
  Wartość:  767.483,66 zł brutto

  więcej
 • Prace przygotowawcze na odwiercie Tuchola 4K

  Inwestor: FX Energy Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie
  Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie zjazdu z drogi powiatowej, utwardzenie drogi gminnej, 
  • wykonanie placu wiertni (niwelacja terenu, wyłożenie folią miejsc narażonych na zanieczyszczenia, wykonanie prac ziemnych , wykonanie opaski drenażowej wokół ”strefy brudnej”, wykonanie rowów opaskowych wokół placu wiertni),
  • utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej,
  • demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac, po zakończeniu prac poszukiwawczych,
  • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni.

  Termin realizacji:  20.11.2013 - 30.08.2014
  Wartość kontraktu: 1 282 948,84

 • Prace przygotowawcze na odwiercie Boruja 5K

  Inwestor: Polskie Górnictwo  Naftowe  i Gazownictwo S.A.  z siedzibą w Warszawie
  Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • budowa drogi dojazdowej z tłucznia/płyt do placu wiertni,
  • wylesienie terenu, niwelacja terenu, zdjęcie humusu i jego spryzmowanie, wykonanie opaski drenażowej wokół terenu wiertni, demontaż terenu oraz przywrócenie terenu wiertni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac,
  •  wyłożenie placu wiertni płytami betonowymi, wyłożenie placu wiertni folią zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami, wykonanie zbiornika ziemnego wyłożonego folią na ciecze zabiegowe,
  • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych,
  • wykonanie bodni i oczyszczenie i obmurowanie bodni po zakończeniu prac wiertniczych,
  •  wykonanie placu manewrowego i drogi dojazdowej.

  Termin realizacji:  21.10.2012-24.10.2013
  Wartość:  1.222.873,38 zł.

Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy