DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

ROK 2015

 • Prace przygotowawcze na odwiercie: Paproć 61, Paproć 62, Paproć 64, Paproć 65

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Wykonanie zjazdu z drogi gminnej
  • utwardzenie drogi gminnej
  • wykonanie placu wiertni (niwelacja terenu do 2 m, ułożenie płyt drogowych na podsypce piaskowej
  • wykonanie zbiornika na zanieczyszczenia ze strefy brudnej
  • wykonanie bodni
  • zapewnienie wody technologicznej oraz socjalno-bytowej
  • wywóz ścieków, wód ze strefy brudnej i odpadów stałych,
  • prace rozbiórkowe i rekultywacja terenu

  Termin realizacji: 09.05.2015 - 27.11.2015
  Wartość:  3.870.781,41 zł brutto

  więcej
 • Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze

  Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament
  Projektant: Pracownia Architektoniczna Propago.
  Wykonanie: Inwestycja metodą Zaprojektuj i Wybuduj
  Zakres Prac:

  Przedmiotem zamówienia jest budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa z niezbędnymi sieciami, skupiającego funkcję wystawienniczą, kulturalną i rekreacyjną wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu, budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowany teren.

  Termin realizacji: 03.11.2014 - 02.10.2015
  Wartość:  3 824 330,98 zł brutto

  więcej
 • Wylesienie i makroniwelacja terenu na działce nr 1076/1 w celu wykonania zagospodarowania terenu dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami zdrowia ul. Osiedle Śląskie w Zielonej Górze

  Inwestor: Komunalne towarzystwo Budownictwa Społecznego
  Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  1) Wylesienie

  - wycinka drzew z karczowaniem
  - wywóz pni i korzeni wraz z usunięciem pozostałości po karczowaniu

  2) Makroniwelacja

  - załadunek i wywóz niezbędnej ziemi
  - formowanie i zagęszczanie nasypów
  - obsługa budowy w tym wykonanie ogrodzenia

  Termin realizacji: 25.11.2014 – 25.02.2015
  Wartość: 619 038,71 brutto

  więcej
 • ROK 2014

 • Rekultywacja istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Rokickiej w Tczewie

  Inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew
  Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Kształtowanie bryły odpadów – 35000m3
  • Ułożenie okryw rekultywacyjnych – 82 500m2
  • Odwodnienie składowiska przy pomocy rowów
  • Roboty drogowe i wykończeniowe

  Termin realizacji: 22.08.2013 - 15.10.2014
  Wartość:  5 160 158,94 zł brutto

  więcej
 • Rozbudowa parkingu naziemnego wraz z wewnętrznym układem drogowym budową wjazdu, infrastrukturą techniczną w Szczecinie

  Inwestor: Leroy Merlin
  Generalny wykonawca : EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac

  • roboty rozbiórkowe
  • roboty ziemne
  • roboty konstrukcyjno  budowlane – budowa muru oporowego
  • budowa nowych i przeróbka starych sieci elektrycznych
  • budowa sieci kanalizacyjnych
  • budowa podbudów nawierzchni dróg i placów
  • budowa nawierzchni z asfaltobetonu, z kostki brukowe i betonowej
  • wykonanie zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem trawników i nasadzeniem nowych drzew
  • budowa stanowiska elektrycznego do ładowania aut z napędem elektrycznym
  • wykonanie schodów
  • modernizacja istniejących nawierzchni

  Termin realizacji: 25.082014 – 31.12.2014
  Wartość: 1 985 589,00 zł

  więcej
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy