DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

ROK 2016

 • Budowa placów składowych wyrobów z wełny mineralnej i magazynu stali wraz z infrastrukturą towarzyszącą i dwiema wiatami magazynowymi w Cigacicach

  Inwestor: Rockwool Polska Sp. z o.o. w Cigacicach
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty rozbiórkowe ( rozbiórki wiat magazynowych),
  • odhumusowanie,
  • roboty ziemne  (wykopy),
  • roboty drogowe ( wykonanie podbudów i nawierzchni z kostki betonowej ),
  • wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie sieci p.poż,
  • wykonanie oświetlenia placu składowego,
  • wykonanie wiat magazynowych,
  • wykonanie ogrodzenia,
  • wykonanie poletek rozsączających

  Termin realizacji:  24.10.2016 - 22.05.2017
  Wartość:  7.872.000,00 brutto

  więcej
 • Budowa strefy przyodwiertowej Brońsko 23, Brońsko 27, Brońsko 28

  Inwestor: ZRUG Sp. z o.o.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie kontenerów technologicznych, fundamenty (ławy), konstrukcja stalowa, ściany
   z płyty warstwowej, połać dachowa z płyt warstwowych, posadzka antyelektrostatyczna
   z płytek, pomosty z kratami balustradami i drabinami, wentylacja w formie nawiewno - wywiewnej, świetliki dachowe, system asekuracyjny linowy, instalacja ogrzewania wraz
   z promiennikami gazowymi),
  • wykonanie Kontenerów AKPiA (fundamenty(ławy), konstrukcja stalowa, ściany z płyty warstwowej, połać dachowa z płyt warstwowych, posadzka antyelektrostatyczna z płytek, wentylacja w formie nawiewno-wywiewnej, świetliki dachowe, system asekuracyjny linowy, instalacja ogrzewania wraz z nagrzewnicami gazowymi),
  • Wykonanie fundamentów technologicznych wraz z konstrukcja wsporczą pod technologie gazową i elektryczną,
  • Wykonanie placu manewrowego z kostki wraz z opaskami wokół kontenerów,
  • Wykonanie ogrodzenia placu w postaci paneli z drutem kolczastym + brama dwuskrzydłowa
   i furtka,
  • Wykonanie dróg dojazdowych z placem manewrowym przy strefie w formie drogi z płyt betonowych prefabrykowanych.

  Termin realizacji:  23.05.2016 - 30.03.2017
  Wartość:  2.576.850,00 brutto

 • Koordynacja oraz zagospodarowanie odpadami wydobywczymi podczas prowadzenia prac wiertniczych w otworze Lipinki OU-1

  Inwestor:  ORLEN Upstream Sp. z o.o. w Warszawie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • odbiór i zagospodarowanie odpadów z wydobywania kopalin innych niż rudy metali, kod odpadu 01 01 02,
  • odbiór i zagospodarowanie płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową, kod odpadu 01 05 05*,
  • odbiór i zagospodarowanie płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancję niebezpieczne, kod odpadu 01 05 06*,
  • odbiór i zagospodarowanie płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06, kod odpadu 01 05 07,
  • odbiór i zagospodarowanie płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06, kod odpadu 01 05 08.

  Termin realizacji:  12.09.-6.12.2016
  Wartość:  386 500,25 zł brutto

 • Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym w szczególności odpadów wydobywczych oraz odbiór i transport płuczki wiertniczej podczas realizacji otworu Koźminiec 1

  Inwestor:  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 07, szacunkowa ilość 500 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 08, szacunkowa ilość 2 000 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 01 02, szacunkowa ilość 200 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 05*, szacunkowa ilość 100 Mg.

  Termin realizacji:  31.05.2016-31.12.2016
  Wartość:  650 435,40 zł brutto

  więcej
 • Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym w szczególności odpadów wydobywczych oraz odbiór i transport płuczki wiertniczej podczas realizacji otworu Krobielewko 4K

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 07, szacunkowa ilość 500 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 08, szacunkowa ilość 2 600 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 01 02, szacunkowa ilość 150 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 05*, szacunkowa ilość 300 Mg.

  Termin realizacji:  31.05.2016 – 30.11.2016
  Wartość:  1 025 810,14 zł brutto

Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy