DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

ROK 2016

 • Roboty uzupełniające dla kontraktu nr 4 – Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

  Inwestor: Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowo – Produkcyjnym "Lech" Sp. z o.o.
  Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie drogi technologicznej szer.6,0m L=300mm nawierzchnia z płyt betonowych,
  • zaprojektowanie i wykonanie kolektora tłocznego odcieków PE 100 Dn 315 wraz z przepompownią odcieków dla kwatera 4a o wydajności Q=150 l/s,
  • wykonanie przyłącza elektrycznego do przepompowni odcieków 4a,
  • wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej L=286,4m,
  • wykonanie placu technologicznego o  nawierzchni asfaltowej P= 1 100 m2.

  Termin realizacji: 22.03.2016 do 28.07.2016
  Wartość:  1 285 350,00 zł brutto

  Termin realizacji:  20.03.2013 – 09.2016r.
  Wartość:  31 407 209,15 zł brutto

 • ROK 2015

 • Budowa dodatkowej wiaty z pergolą przy hali pokazowej Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

  Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament
  Zakres Prac:

  • budowa dodatkowej wiaty z pergolą

  Termin realizacji: 30.10.2015 - 27.11.2015
  Wartość:  93.909,00 zł brutto

 • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze

  Inwestor: Zielonogórski Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • przygotowanie terenu pod budowę,
  • ukształtowanie terenu,
  • umocnienie skarp gazonami,
  • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie sieci wodociągowej,
  • ogrodzenie terenu,
  • wykonanie robót drogowych,
  • wykonanie wpustów skarpowych oraz schodów technicznych,
  • wykonanie balustrady schodów skarpowych.

  Termin realizacji: 19.10.2015 - 27.03.2016
  Wartość:  1.314.235,80 zł brutto

 • Termomodernizacja budynków nr 4, 5 i 6 oraz sali sportowej na terenie JW 1517 w Czerwieńsku

  Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Termomodernizacja budynków 3,4,5,6,
  • Wymiana instalacji CO bud 3,4,6,
  • Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej bud 3,4,5,6.
  • Montaż wentylacji mechanicznej bud nr 3.

  Termin realizacji:  07.08.2015 do 08.12.2016
  Wartość: 3 028 734,99 zł brutto 

   

   

 • Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworów Przeworsk 21K i Przeworsk 22

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie drogi asfaltowej,
  • wykonanie placu wiertni,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,
  • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
  • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

  Termin realizacji: 22.05.2015 do 30.06.2016
  Wartość:  1 469 449,11 brutto

Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy