DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Budowa Hali produkcyjnej w Gubinie

  Generalny Wykonawca: MULTIPROJEKT

  Zakres prac:

  • wykonanie wykopów 1 650 m3,
  • wykonanie nasypów 4 700 m3,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 1 700 m2,
  • wykonanie terenów zielonych 5 500 m2.

  Termin realizacji: wrzesień 2009

  Wartość kontraktu: 446 072,42

  więcej
 • Droga Ekspresowa S3 odcinek Lipiany

  Inwestor: GDDKiA

  Generalny Wykonawca: BUDIMEX DROMEX S.A.

  Zakres Prac:

  • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - 110 000 m2,
  • wykopy - 115 000 m3,
  • nasypy - 270 00 m3.

  Termin realizacji: marzec 2008 – lipiec 2009

  Wartość kontraktu: 4 100 000 zł

  więcej
 • Centrum Handlowe Twierdza w Kłodzku

  Inwestor: R.W. PROGRESS Legnica ul. Złotoryjska
  Generalny Wykonawca: ERBUD Wrocław

  Zakres Prac:

  • Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej około 61 000 m2, wykop wraz z odwiezieniem i utylizacją około 35 000 m3,
  • nasypy około 30 000 m3,
  • sieci wodno - kanalizacyjne o łącznej długości około 4,5 km,
  • stabilizacja gruntu około 55 000 m2,
  • roboty nawierzchniowe (układ wewnętrzny) około 29 500 m2,
  • przebudowa skrzyżowania ulic Noworudzkiej i Obiazdowej w Kłodzku (budowa ronda) łączna powierzchnia robót nawierzchniowych około 9 500 m2.

  Termin realizacji: Maj 2008 - Marzec 2009

  Wartość kontraktu: 9 742 811,43

  więcej
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Toruniu

  Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania
  Generalny Wykonawca: Budimex - Dromex

  Zakres Prac:

  • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 111 800 m2,
  • wykonanie nasypów 124 500 m3,
  • wykonanie warstwy uszczelnienia mineralnego z gliny 34 000 m3,
  • wykonanie uszczelnienia geosyntetykami (Folia PEHD gr 2,5 mm) 73 600 m2,
  • ułożenie gewłókniny 1000g/m2 -147 200 m2,
  • wykonanie warstw mineralnych z piasku 52 000 m3,
  • drenaże nad i pod foliowe 3 110 mb,
  • studnie kontrolne 24 szt.,
  • wykonanie dróg i placów z płyt drogowych o szerokosci 3 m w ilości 5 167 m2.

  Termin realizacji: wrzesień 2008- wrzesień 2009

  Wartość kontraktu: 13 480 000,00

  więcej
 • Zagospodarowanie Terenu Lasu Miejskiego

  Inwestor : Miasto Zielona Góra

  Generalny wykonawca: Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o.

  Zakres prac:

  • Wykonanie pięciu ścieżek rowerowych o pow. = 8102,31 m2
  • Remont drogi dojazdowej, parkingu, chodnika przy Amfiteatrze pow. = 5052,8 m2
  • Zagospodarowanie trzech polanek leśnych
  • Remont toalety publicznej przy Amfiteatrze Zielonogórskim

  Termin realizacji: 03.09.2009 - 30.11.2009

  Wartość kontraktu: 2 239 618,83

  więcej
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy