DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Budowa autostrady A4

  Inwestor: GDDKiA
  Generalny Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  Zakres robót:

  • Autostrada A4 na odcinku: węzeł "Rzeszów Centralny" - węzeł "Rzeszów Wschodni" od km 574+300 do km 581+250
  • Budowa drogi krajowej DK-19 od km 467+030.04 do km 468+360,
  • Przebudowa dróg poprzecznych i budowa dróg dojazdowych,
  • Osuszanie warstw nasypu za pomocą spoiw hydraulicznych

  Termin realizacji: sierpień 2010r. – grudzień 2011r.
  Wartość: 10 928 788,61

  więcej
 • Obiekt Handlowy „ LEROY MERLIN” w Zielonej Górze.

  Inwestor: Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o.
  Generalny wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznań
  Zakres prac:

  • Roboty ziemne
  • Roboty drogowe
  • Wykonanie kanalizacji deszczowej
  • Roboty kanalizacji sanitarne
  • Wykonanie wodociągów

  Termin realizacji:. maj 2011 r. – listopad  2011 r.
  Wartość 10 584 396,00

  więcej
 • Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – I etap budowy kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

  Inwestor: Gmina Świecie

  Generalny wykonawca: Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o.

  Zakres Prac:

  • Roboty ziemne
  • Uszczelnienie niecki
  • Odgazowanie składowiska
  • Drenaż niecki składowiska
  • Drogi na terenie składowiska
  • Zagospodarowanie tereny - zieleń
  • Przepompownia ścieków
  • Sieć zraszająca

  Termin realizacji: kwiecień 2010- kwiecień 2011

  Wartość kontraktu: 8 848 777,64

  więcej
 • Wykonanie Placu Zabaw w Drzonkowie dla Lubuskiej Federacji Sportu z siedzibą w Zielonej Górze

  Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

  Generalny wykonawca: Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o.

  Zakres Prac:

  • wykonanie nawierzchni
  • wposażenie placu zabaw
  • dostarczenie wraz z montażem
  • wykonanie ogrodzenia

  Termin realizacji: październik 2010- Kwiecień 2011

  Wartość Kontraktu: 115 000,00

  więcej
 • "MODERNIZACJA DROGI POŻAROWEJ (KWADRATOWA)” dł. 7127,72 km w tym Etap I, II, III

  Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krosno z siedziba w Osiecznicy
  Generalny wykonawca: Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp z o.o.
  Zakres prac:

  • Roboty ziemne – wykop( w tym wykonanie rowów o łącznej dł. 6400 mb) 6450 m3 ;
  • Roboty ziemne – nasyp 12600 m3 ;
  • Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr 10cm-37000 m2;
  • Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego gr 25 cm -32000 m2;
  • Wykonanie humusowania poboczy gr.10 cm;36000 m2 ;

  Termin realizacji: maj 2011 r. – grudzień 2011r.

  Wartość kontraktu: 3.881.155,01

  więcej
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy