DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych Spytkowo sp. z o.o., Giżycko

  Generalny wykonawca: Hydrobudowa Gdańsk S.A.
  Podwykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty budowlane polegające na budowie kwatery składowania odpadów komunalnych
  • wykonanie parkingu na samochody osobowe, sprzęt oraz drogi i place technologiczne w tym: plac dojrzewnia kompostu, gotowego stabilatu ,mieszania odpadów biodegradowalnych z frakcją strukturalną, składowania odpadów budowlanych z asfaltobetonu

  Termin realizacji:  01.10.2012 – 31.08.2013 
  Wartość:  7.749.000,00 zł

  więcej
 • Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej leśnictw: Augustowo ,Plecemin, Paruszka w Nadleśnictwie Złotów –remont połączony z modernizacją dojazdów pożarowych.

  Inwestor: Nadleśnictwo Złotów
  Generalny Wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  -  Makroniwelacja w tym wykonanie  wykopów 15000m3 oraz nasypów w ilości 5100 m3;
  -  Wykonanie warstwy wzmacniającej pod warstwy technologiczne z geowłókniny  w ilości 38000 m2;
  -  Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego  w ilości 30500 m2;

  więcej
 • Zagospodarowanie terenu Doliny Gęśnika ( Wagmostaw ) w Zielonej Górze w ramach zadania „ Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej – Dolina Luizy ( Wagmostaw ) w Zielonej Górze

  Inwestor: Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra
  Wykonawca : EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Wykonanie kanalizacji deszczowej
  • Roboty drogowe ( w tym nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych )
  • Roboty ziemne w tym wykonanie nasypów
  • Renowacja zbiornika wodnego i kanału
  • Roboty umocnieniowe
  • Mała architektura
  • Wykonanie alejek i ścieżek
  • Zagospodarowanie terenów zielonych
  • Roboty elektryczne w zakresie oświetlenia
  • Roboty elektryczne w zakresie budowy linii elektroenergetycznych

  Termin realizacji: 14.03.2012-30.04.2013
  Wartość: 3 012 270,00 zł.

  więcej
 • Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 PSP w Zielonej Górze – etap II

  Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Zielonej Górze
  Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • roboty ziemne
  • roboty drogowe
  • sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • sieci wodociągowe
  • roboty żelbetowe
  • wykonanie posadzki przemysłowej
  • roboty elektryczne
  • system odprowadzenia spalin
  • instalacje gazowe
  • wentylacja i klimatyzacja
  • instalacja sprężonego powietrza

  Termin realizacji: 09.2012-12.2012
  Wartość: 2 724 064,26 zł.

  więcej
 • Wykonanie robót budowlanych związanych z odwodnieniem 3 kortów treningowych

  Inwestor: Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji
  Wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • odwodnienie 3 kortów tenisowych,
  • odwodnienie głównego kortu tenisowego.

  Termin realizacji: 23.11.2012-25.04.2013
  Wartość: 39.659,87 zł.

  więcej
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy