DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze

  Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament
  Projektant: Pracownia Architektoniczna Propago.
  Wykonanie: Inwestycja metodą Zaprojektuj i Wybuduj
  Zakres Prac:

  Przedmiotem zamówienia jest budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa z niezbędnymi sieciami, skupiającego funkcję wystawienniczą, kulturalną i rekreacyjną wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu, budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowany teren.

  Termin realizacji: 03.11.2014 - 02.10.2015
  Wartość:  3 824 330,98 zł brutto

  więcej
 • Prace przygotowawcze na odwiercie Brońsko 23, Brońsko 26H, Brońsko 27, Brońsko 28

  Inwestor: Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
  Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie dróg dojazdowych do placów wiertni,
  • wykonanie placów wiertni,
  • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
  • utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych,
  • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni,
  • demontaż placów wiertni oraz przywrócenie terenów do stan poprzedzającego.

  Termin realizacji: 21.02.2014-10.02.2015
  Wartość:  5.145.880,21 zł brutto

 • Prace przygotowawcze na odwiercie Baraniec 1, Wielichowo 8, Świniary 1

  Inwestor: Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
  Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • wykonanie dróg dojazdowych do placów wiertni,
  • wykonanie placów wiertni,
  • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
  • utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych,
  • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni,
  • demontaż placów wiertni oraz przywrócenie terenów do stan poprzedzającego.

  Termin realizacji: 11.03.2014-30.06.2015
  Wartość:  3.937.768,57 zł brutto

  więcej
 • Prace przygotowawcze na odwiercie Sowia Góra 11k

  Inwestor: PGNIG Oddział Geologii i Eksploatacji
  Generalny wykonawca: Exalo Driling  S.A Oddział Diament Zielonej Górze
  Zakres prac: Prace przygotowawcze na odwiercie Sowia Góra 11k

  • niwelacja terenu
  • wyłożenie folią PEHD strefy brudnej i miejsc na paliwa , materiały płuczkowe
  • montaż drenarki na strefie brudnej
  • wyłożenie placu wiertni i terenu pod zaplecze płytami betonowymi
  • wykonanie i wyłożenie folią zbiornika na odcieki ze strefy brudnej + ogrodzenie + siatka na płazy

  Termin realizacji: 25.06.2014-30.06.2015
  Wartość: 819.524,27 zł brutto

  więcej
 • Wykonanie punktu zbierania i przeładunku odpadów Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie

  Inwestor: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
  Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac: 

   Wykonanie  obiektów:

  • punktu zbierania i przeładunku odpadów z oczyszczalni ścieków wraz z drogami dojazdowymi, izolacją podłoża, zadaszeniem placu do zbierania skratek, placu do zbierania osadów wysuszonych - ograniczonych ścianami oporowymi.
  • pompowni wód odciekowych z automatycznym sterowaniem pracy pomp,
  • instalacji sanitarnej do odcieku, połączoną z kanalizacją sanitarną oczyszczalni,
  • instalacji elektrycznych, zasilających urządzenia techniczne i oświetlenie terenu,
  • instalacji wodnej do zmywania placu wodą technologiczną z wymianą odcinka rurociągu wody technologicznej,
  • instalacji zamgławiania do eliminowania odorów z odpadów ściekowych z automatycznym sterowaniem dozowania środka chemicznego,
  • placu manewrowego o pow. 1 869,77m2,
  • dróg transportowych o powierzchni 1 370,9 m2,w tym drogi dojazdowej o powierzchni 837,58 m2 i drogi awaryjnej o powierzchni 533,32 m2,
  • chodników o powierzchni 4,88 m2,
  • placu kontenera i dojścia do niego o powierzchni 22,94m2,
  • opaski wzdłuż zasieków o powierzchni 387,0 m2,
  • ukształtowania terenu.

  Termin realizacji: 08.11.2012 - 30.06.2014
  Wartość:  3 923 579,74 zł brutto

  więcej
Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy