DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Wykonanie prac przygotowawczych podczas realizacji otworu wiertniczego Brzyska Wola 2

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac: 

  • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
  • wykonanie i obmurowanie bodni,elementy wyposażenia placu,
  • roboty wykończeniowe,rozbiórka placu,
  • rekultywacja terenu,
  • wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

  Termin realizacji:  02.07.2015r. – 26.02.2016r.
  Wartość: 751.732,49 brutto

 • Zagospodarowanie złoża Połęcko

  Inwestor: PGNIG Technologie Spółka Akcyjna w Krośnie
  Generalny wykonawca: EXALO DRILLING Spółka Akcyjna Oddział „DIAMENT” w Zielonej Górze
  Zakres prac:
  Branża drogowa i sanitarna:

  • wykonanie Zbiornika wód opadowych
  • odprowadzenie wód opadowych
  • odprowadzenie ścieków sanitarnych
  • studnia głębinowa, stacja uzdatniania wody wraz z przyłączami
  • odprowadzenie ścieków z punktu załadunkowego
  • ogrodzenie ośrodka produkcyjnego
  • przebudowa zjazdu z drogi do odwiertów
  • ogrodzenie odwiertów Połęcko 3K 4K
  • niwelacja terenu
  • pozostała część dróg i placów
  • przebudowa drogi dojazdowej do ośrodka produkcyjnego
  • wykonanie Małej architektury

  Branża budowlana:

  • budynek administracyjno socjalno techniczny
  • budynek stacji uzdatniania wody
  • wiata inhibitora wraz z boksem na odpady
  • wiata nalewaków ropy naftowej i wody złożowej
  • budynek pompowni ropy naftowej
  • budynek pompowni inhibitorów
  • wyposażenie budynków
  • budynek pompowni ropy naftowej instalacja wentylacji
  • budynek pompowni ropy naftowej instalacja grzejna
  • budynek pompowni inhibitorów instalacja wentylacji
  • budynek pompowni inhibitorów instalacja grzejna
  • stacja uzdatniania wody instalacja wentylacji
  • budynek administracyjno socjalny sieci wewętrzne instal. Wod kan+ CO
  • budynek administracyjno socjalny sieci wewętrzne instalacja wentylacji
  • budynek administracyjno socjalny sieci wewętrzne instalacja klimatyzacji

  Termin realizacji: 01.12.2014 do 30.05.2016
  Wartość:  5 779 770,00 zł brutto

  więcej
 • Wykonanie robót budowlanych przy budowie budynków kontenerowych wraz z instalacjami sanitarnymi i kotłownią w Jeleniowie na zadaniu „Budowa tłoczni Jeleniów II”

  Wykonawca: PGNIG Technologie S.A. ul. Naftowa 8 38-400 Krosno
  Podwykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • Budynek sterowania agregatem wraz z kanałem kablowym – Obiekt nr 8a i 8b.
  • Budynek stacji sprężonego powietrza wraz z fundamentami PL1, PL3 -  Obiekt nr 10.
  • Budynek stacji redukcyjno-pomiarowej z kotłownią i AKP wraz z instalacją technologiczną kotłowni – Obiekt nr 11 i 12.

  Termin realizacji: 30.03.2015 - 23.06.2016
  Wartość:  1.969.848,37 zł brutto

  więcej
 • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze

  Inwestor: Zielonogórski Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • przygotowanie terenu pod budowę,
  • ukształtowanie terenu,
  • umocnienie skarp gazonami,
  • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie sieci wodociągowej,
  • ogrodzenie terenu,
  • wykonanie robót drogowych,
  • wykonanie wpustów skarpowych oraz schodów technicznych,
  • wykonanie balustrady schodów skarpowych.

  Termin realizacji: 19.10.2015 - 27.03.2016
  Wartość:  1.314.235,80 zł brutto

 • Budowa dodatkowej wiaty z pergolą przy hali pokazowej Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

  Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament
  Zakres Prac:

  • budowa dodatkowej wiaty z pergolą

  Termin realizacji: 30.10.2015 - 27.11.2015
  Wartość:  93.909,00 zł brutto

Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy