DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

 • Remont budynku garażowego nr 58 w Świętoszowie

  Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • prace rozbiórkowe,
  • roboty ziemne, fundamentowe i murowe,
  • roboty żelbetowe,
  • wzmocnienie istniejącej konstrukcji stalowej dachu wraz z wykonaniem nowej powłoki antykorozyjnej,
  • wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z izolacją z wełny mineralnej,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • montaż bram garażowych,
  • wykonanie posadzek betonowych,
  • wykonanie elewacji z blachy trapezowej,
  • wykonanie tynków  wraz z ich malowaniem,
  • roboty elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne,
  • instalacja sanitarno-deszczowa. 

  Termin realizacji:  04.05.2016 - 27.12.2016
  Wartość:  1 668 150,82 brutto

 • Koordynacja oraz zagospodarowanie odpadami wydobywczymi podczas prowadzenia prac wiertniczych w otworze Lipinki OU-1

  Inwestor:  ORLEN Upstream Sp. z o.o. w Warszawie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • odbiór i zagospodarowanie odpadów z wydobywania kopalin innych niż rudy metali, kod odpadu 01 01 02,
  • odbiór i zagospodarowanie płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową, kod odpadu 01 05 05*,
  • odbiór i zagospodarowanie płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancję niebezpieczne, kod odpadu 01 05 06*,
  • odbiór i zagospodarowanie płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06, kod odpadu 01 05 07,
  • odbiór i zagospodarowanie płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06, kod odpadu 01 05 08.

  Termin realizacji:  12.09.-6.12.2016
  Wartość:  386 500,25 zł brutto

 • Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym w szczególności odpadów wydobywczych oraz odbiór i transport płuczki wiertniczej podczas realizacji otworu Koźminiec 1

  Inwestor:  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 07, szacunkowa ilość 500 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 08, szacunkowa ilość 2 000 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 01 02, szacunkowa ilość 200 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 05*, szacunkowa ilość 100 Mg.

  Termin realizacji:  31.05.2016-31.12.2016
  Wartość:  650 435,40 zł brutto

  więcej
 • Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym w szczególności odpadów wydobywczych oraz odbiór i transport płuczki wiertniczej podczas realizacji otworu Krobielewko 4K

  Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 07, szacunkowa ilość 500 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 08, szacunkowa ilość 2 600 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 01 02, szacunkowa ilość 150 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 05*, szacunkowa ilość 300 Mg.

  Termin realizacji:  31.05.2016 – 30.11.2016
  Wartość:  1 025 810,14 zł brutto

 • Koordynacja oraz gospodarowanie odpadami wydobywczymi podczas prowadzenia prac wiertniczych w otworze Bielsko 1K

  Inwestor: FX ENERGY POLAND Sp. z o.o. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
  Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
  Zakres prac:

  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 01 02, szacunkowa ilość 500 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 05*, szacunkowa ilość 500 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 06*, szacunkowa ilość 500 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 07, szacunkowa ilość 700 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 08, szacunkowa ilość 2 800 Mg.

  Termin realizacji:  28.07 – 24.10.2016
  Wartość:  525.885,47 zł brutto

Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy