DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami  BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

Rok 2016

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym w szczególności odpadów wydobywczych oraz odbiór i transport płuczki wiertniczej podczas realizacji otworu Koźminiec 1

Inwestor:  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 07, szacunkowa ilość 500 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 08, szacunkowa ilość 2 000 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 01 02, szacunkowa ilość 200 Mg,
  • odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 05 05*, szacunkowa ilość 100 Mg.

Termin realizacji:  31.05.2016-31.12.2016
Wartość:  650 435,40 zł brutto

Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy