DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami  BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

WYDARZENIA

Roboty uzupełniające dla kontraktu nr 4 – Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

07 Kwiecień 2016 13:24

W marcu 2016 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku została podpisana umowa na „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę kolektora tłocznego odcieków wraz z przepompownią dla kwatery 4A, przebudowę drogi technologicznej odcinek „A” o długości ok. 301,8m, szer. 6,0m, w zakresie wykonania koryta, walcowania, dostarczenia przekruszu i ułożenia płyt drogowych, rozbiórka istniejącego i budowa nowego ogrodzenia o łącznej długości ok. 240,0m, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych stanowiących fundamenty przeznaczonych do demontażu modułów kompostowni oraz budowa w tym miejscu szczelnego placu technologicznego o nawierzchni asfaltowej, o powierzchni ok. 1100m2 na terenie ZUOK w Hryniewiczach” - Roboty uzupełniające dla kontraktu nr 4 – Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.

Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy