DIAMENT

USŁUGI BUDOWLANE ODDZIAŁ DIAMENT
Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

Umowa na rewitalizację Winnego Wzgórza

4 kwietnia 2017 r. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podpisał umowę z Januszem Popielem Dyrektorem Exalo Drilling S.A. Oddziału Diament na rewitalizację Winnego Wzgórza.

Zobacz więcej

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

3 listopada 2014 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na „Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Zobacz więcej

Umowa współpracy pomiędzy firmami  BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Umowa współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. ...

Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami BIOPAX PL Sp. z o.o. a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Zobacz więcej

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

Umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego

24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa na rewitalizację Parku Sowińskiego znajdującego się przy al. Konstytucji 3-go Maja, nieopodal Focus Mall.

Zobacz więcej

WYDARZENIA

Wykonanie robót branży budowlanej dla dwuetapowej Inwestycji pn.: „Zagospodarowanie odwiertu Sowia Góra - 11k” oraz „Zagospodarowanie odwiertów Lubiatów-11H, Lubiatów-13k”

22 Grudzień 2016 19:35

W listopadzie 2016 r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a PGNiG Technologie SA w Krośnie została podpisana umowa na „Kompleksowe wykonanie: 1) robót branży budowlanej kontenerów technologicznych z wiatą stalową, kontenerów AKP, wewnętrznych i zewnętrznych podpór i podestów technologicznych, instalacji wewnętrznych wraz z robotami ziemnymi, montażem, obróbkami z wyłączeniem branży elektrycznej i AKPiA, 2) ogrodzenia, dróg, placów technologicznych i chodników, kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego, dla dwuetapowej Inwestycji pn.: «Zagospodarowanie odwiertu Sowia Góra - 11k» oraz «Zagospodarowanie odwiertów Lubiatów-11H, Lubiatów-13k»”.

Pięć spółek,
które stworzyły Exalo:
Partnerzy