podspianie umowy-3056.JPG

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim

Dnia 22 września w Krośnie Odrzańskim miało miejsce podpisanie umowy na budowę  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego. Exalo Driling S.A. Oddział Diament wykona między innymi:

•    powierzchnie utwardzone PSZOK:
-z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch ciężki, plac o powierzchni 3 000-3 100 m2, w tym powierzchnia pod planowane wiaty, boksy i magazyny,
- z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch pieszy (chodniki), w tym ścieżka edukacyjna oraz taras edukacyjny, łączne powierzchnia 900-1 000 m2;
•    salka edukacyjna z zapleczem socjalno-biurowym (biuro, szatnie, kuchnia, magazyn techniczny);
•    magazyn trójdzielny na odpady, w tym odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady i przedmioty do ponownego użycia, w tym punkt przyjęcia odpadów i przedmiotów do ponownego użycia oraz warsztat (punkt naprawy i przygotowania odpadów do ponownego użycia);
•    zadaszone boksy magazynowe na odpady;
•    magazyny o konstrukcji stalowej (obudowane blachą trapezową) do magazynowania odpadów;
•    najazdowa rampa rozładunkowa wraz z wiatą (zadaszenie obszaru powierzchni rampy oraz kontenerów przy rampie);
•    wiata z myjką;
•    infrastruktura towarzysząca, instalacje i urządzenia.

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2021 roku