umowa_blonia_-3.jpg

Park Miejski-Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie

23 września Burmistrz Świebodzina Pan  Tomasz Siedlicki oraz Dyrektor firmy Exalo Drilling S.A. Oddział Diament Pan Janusz Popiel podpisali umowę na realizację zadania pod nazwą : Park Miejski-Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie.

 

Na zlecenie Gminy Świebodzin, nasz oddział realizował będzie roboty z zakresu kompletnego zagospodarowania Parku Miejskiego.

W ramach całego przedsięwzięcia planowana jest kompleksowa przebudowa terenu obejmująca  między innymi :

  • budowę czaszy stawu wraz z obiektami technologicznymi ujęcia wody ze Strugi Świebodzińskiej oraz mostu pieszego nad stawem,
  • budowę ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
  • budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, szaletu miejskiego oraz elementów małej architektury,
  • budowę oświetlenia terenu