Matejki-1.jpg

Parking 2-poziomowy w Zielonej Górze

Dnia 14 listopada została podpisana umowa pomiędzy  Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze a Urzędem Miasta Zielona Góra, na budowę 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki a ul. Podgórną w Zielonej Górze.

Budowa w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra

Zakres planowanych robót obejmuje :

  • Rozbiórkę starych obiektów budowlanych, wycinkę drzew oraz krzewów, roboty ziemne i przygotowawcze
  • Budowę 2-poziomowego parkingu wraz z infrastrukturą techniczną
  • Zagospodarowanie terenu