7 (3 of 11).JPG

Prace w Zatoniu na ostatniej prostej

Prace związane z rewitalizacją parku w Zatoniu nabierają tempa i zbliżają się ku końcowi. W zakresie tej inwestycji Firma Exalo Oddział Diament wykonała remont i przebudowę zabytkowego budynku oranżerii ze zmianą funkcji na wystawienniczą z małą gastronomią oraz budową trejażu; remont fontann parkowych wraz z rzeźbami; budowę repliki sarkofagu rzymskiego na placu przed oranżerią; budowę budynku informacji turystycznej oraz budynku gospodarczego, odtworzenie systemu wodnego parku w oparciu o ciek wodny – Dłubnia, a także remont mostków parkowych.