kozuchowa-3.jpg

Zakończenie prac przy kompleksie lekkoatletycznym w Kożuchowie

Dnia 5 listopada br. w Kożuchowie odbyło się oficjalne odebranie kompleksu lekkoatletycznego przez POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI. Zgodnie z ustalonymi przez Związek zasadami stadion otrzymał ŚWIADECTWO PZLA nr 6/2019.

Zakres prac wykonywanych przez Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze obejmował
 

  • przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej,
  • budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej okrężnej (6 torów) o nawierzchni poliuretanowej o długości 400 m,
  • budowa skoczni w dal i wzwyż,
  • budowa rzutni do pchnięcia kulą i rzutu oszczepem,
  • zagospodarowanie terenu.