2 (6 of 6).JPG

Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu

Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Przedmiotem zamówienia jest:

  •  Budowę nowej i przebudowę istniejącej jezdni polegającą na wymianie nawierzchni i zmianie jej szerokości,
  • Budowę chodników,
  •  Budowę zatok postojowych,
  • Budowę zjazdów i przebudowę istniejących.
  • Wykonanie terenów zielonych,
  • Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i wylotem wód opadowych,
  • Wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED