3 (2 of 7).JPG

Park Miejski-Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie

Zamawiający:  Gmina Świebodzin

W ramach całego przedsięwzięcia planowana jest kompleksowa przebudowa terenu obejmująca  między innymi :

  • budowę czaszy stawu wraz z obiektami technologicznymi ujęcia wody ze Strugi Świebodzińskiej oraz mostu pieszego nad stawem,
  • budowę ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
  • budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, szaletu miejskiego oraz elementów małej architektury,
  • budowę oświetlenia terenu