21-11.JPG

Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"

Zamawiający: Miasto Zielona Góra

Zakres prac: remont i rozbudowę zabytkowego budynku oranżerii ze zmianą funkcji na wystawienniczą z małą gastronomią wraz budową trejaża, remont fontann parkowych wraz z rzeźbami, budowa repliki sarkofagu rzymskiego na placu przed oranżerią, budowa budynku informacji turystycznej, budowa budynku gospodarczego, odtworzenie systemu wodnego parku w oparciu o ciek wodny – Dłubnia, remont mostków parkowych, budowę ścieżek i dróg parkowych, wycinki istniejących drzew, nasadzenia wraz z pielęgnacją, mała architektura.