DSC_0312.JPG

Budowa pętli autobusowej na os. Mazurskim wraz z dostawą, montażem stacji ładowania autobusów elektrycznych

Dnia 09 marca br. na konferencji prasowej w zielonogórskim Urzędzie Miasta EXALO DRILLING S.A. Oddział „Diament" w Zielonej Górze podpisywał już druga umowa w tym tygodniu tym razem na realizacji zadania pn.   „Budowa pętli autobusowej na os. Mazurskim wraz z dostawą, montażem stacji ładowania autobusów elektrycznych i niezbędną infrastrukturą oraz budowa odcinka ul. Giżyckiej stanowiącej dojazd do pętli”.  

Wartość całego zadania opiewa na wartość7 758 803.06 zł brutto.

Zamawiający: Miasto Zielona Góra oraz Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.

Zadanie będzie obejmowało m.in.:

  • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego
  • wycinka drzew kolidujących z projektowanym zamierzeniem (ok. 8.500 m2)
  • budowa  ciągu  pieszo  -  rowerowego  wraz  z  przejściem  dla  pieszych (nawierzchnia bitumiczna – ok. 2.000 m2)
  • budowa ul. Giżyckiego oraz pętla autobusowa (nawierzchnia bitumiczna – ok. 3.500 m2)