lezyca-7.jpg

Budowa ul. Łężyca – Inżynierska w Zielonej Górze zakończona.

Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze zakończyła budowę ul. Łężyca – Inżynierska w Zielonej Górze.

Zakres prac obejmował:

  • budowę ul. Łężyca-Inżynierska w zakresie jezdni i oświetlenia o dł. ok 400m;
  • wykonanie oświetlenia drogowego;
  • wykonanie nawierzchni jezdni;
  • budowę kanalizacji deszczowej;
  • rozbudowę zbiornika retencyjno-rozsączającego;
  • roboty ziemne;
  • likwidację kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej;
  • wykonanie stałej organizacji ruchu.

Zmawiający: Urząd Miasta Zielona Góra oraz Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.