DSC_5301r.jpg

EXALO Drilling S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski rozpoczną współpracę na rzecz rozwoju obydwu stron.

 

EXALO Drilling S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski  rozpoczną współpracę na rzecz rozwoju obydwu stron, wykorzystując posiadany potencjał naukowy, organizacyjny i techniczny.

 

Współpraca będzie polegać na:

 

 

  • prowadzeniu wspólnych prac rozwojowych i/lub badań naukowych, w tym organizacji wspólnych laboratoriów badawczych;
  • realizacji wspólnych projektów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych;
  • wspólnym udziale w programach badawczych MEN, NCBiR, Unii Europejskiej oraz w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i wspólnotowych;
  • realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji pracowników;
  • realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji studentów i absolwentów Uniwersytetu, organizacji szkoleń i kursów, proponowaniu tematów i realizacji prac dyplomowych, organizowaniu i przyjmowaniu na praktyki i staże studenckie oraz staże dla absolwentów, a także poprzez udział w Targach Pracy i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Biuro Karier UZ;
  • komercjalizacji wyników prowadzonych wspólnie prac rozwojowych i/lub badań naukowych.
  • Uniwersytetu, organizacji szkoleń i kursów, proponowaniu tematów i realizacji prac dyplomowych, organizowaniu i przyjmowaniu na praktyki i staże studenckie oraz staże dla absolwentów, a także poprzez udział w Targach Pracy i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Biuro Karier UZ;
  • komercjalizacji wyników prowadzonych wspólnie prac rozwojowych i/lub badan naukowych

 

Ponadto Oddział „Diament”  przy współpracy z Uniwersytetu Zielonogórskiego będą prowadzić badania w dziedzinie rozwoju nowych technologii , szczególnie w zakresie wykorzystania H2, LNG, CNG jako źródła i nośnika energii. Wykorzystanie OZE w budownictwie i przemyśle, dywersyfikacja pozyskiwania energii pierwotnej-hybrydowe źródła energii.