podisanie_-2.jpg

Oficjalne otwarcie parku Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie

W piątek 24 września br. w Świebodzinie miało miejsce oficjalne otwarcie Parku Miejskiego – Dolina Strugi Świebodzińskiej.  Na miejscu spotkali się przedstawiciele Exalo Drilling S.A. Oddział Diament, Burmistrz Świebodzina, radni, senatorowie, posłowie oraz przedstawiciele lokalnego samorządu. Podczas otwarcia zostały posadzone symboliczne 10 szt. Dębów.

W ramach przedsięwzięcia Oddział Diament wykonał kompleksowe zagospodarowanie terenu Parku miejskiego - Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie obejmujące budowę:

 • układu komunikacyjnego w tym: ścieżek pieszo-jednych, pieszych,
 • szaletu wolnostojącego,
 • oświetlenia terenu,
 • ujęcia wody wraz z pompownią,
 • rurociągu tłocznego oraz otwartego strumienia z szeregiem stopni kaskadowych doprowadzających wodę do stawu,
 • stawu ziemnego o pow. 4000 m2 wraz z układem napowietrzania w postaci fontanny pływającej,
 • mostku nad zbiornikiem wodnym,
 • schodów terenowych,
 • pomostów widokowych,
 • elementów małej architektury i placu zabaw.
 • nasadzenia zieleni wysokiej, średniej i niskiej,

Zamawiający: Gmina Świebodzin
Wartość zadania: 17 755 922,38 zł
Termin realizacji listopad 2019 – wrzesień 2021