DSC_0275.JPG

Zagospodarowanie terenu kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze

Dnia 08 marca br. na konferencji prasowej w zielonogórskim Urzędzie Miasta EXALO DRILLING S.A. Oddział „Diament" w Zielonej Górze podpisało umowę na zadanie pn.  „Zagospodarowanie terenu kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze”.  

Wartość całego zadania opiewa na wartość  86 692 536,27 zł brutto.

 Jest to największe dotychczasowe realizowane zadanie w historii Oddziału „Diament”.

Zmawiający : Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zadanie będzie obejmowało m.in.:

  • wykonanie dokumentacji projektowej,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji
  • wykonanie harmonogramu rzeczowo finansowego,
  • wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
  • budowę pod klucz,
  • dostawę oraz montaż sprzętu ruchomego i stałego,
  • wykonanie rozruchów, testów, prób, poprawności funkcjonowania
  • szkolenia obsługi wskazanej przez Zamawiającego,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
  • przekazanie całego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.