1.JPG

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego

Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego, polegać będzie na zaprojektowaniu, budowie i wyposażeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne oraz przedmioty przeznaczone do ponownego użycia dostarczone przez mieszkańców.

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:

  • powierzchnie utwardzone PSZOK:
  • salka edukacyjna z zapleczem socjalno-biurowym
  • magazyn trójdzielny na odpady, w tym odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady i przedmioty do ponownego użycia, w tym punkt przyjęcia odpadów i przedmiotów do ponownego użycia oraz warsztat
  • zadaszone boksy magazynowe na odpady
  • magazyny do magazynowania odpadów
  • najazdowa rampa rozładunkowa wraz z wiatą
  • wiata z myjką
  • infrastruktura towarzysząca, instalacje i urządzenia.

Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie