dsc04896 (Niestandardowy).jpg

Drogi dojazdowe i place pod wiertnie

Termin realizacji: prace prowadzone przez cały rok kalendzarzowy
Zamawiający: PGNiG, Exalo Drilling S.A.

Zakres prac: wycinki drzew, budowy i modernizacje dróg, budowa zbiorników ziemnych, budowa placów pod wiertnie z płyt betonowych, rekultywacje terenu po zakończeniu wierceń