1.jpg

Przebudowa budynku Gazowni w Gorzowie Wlkp.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowo - warsztatowego na budynek biurowo – socjalno - magazynowy przeznaczony na siedzibę Gazowni w Gorzowie Wlkp. wraz z instalacjami wewnętrznymi, kotłownią gazową i niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej.

 

Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.