1.JPG

Rewaloryzacja parku Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.

Zagospodarowanie terenu Parku Wiosny Ludów, w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej" oraz zadania „Rewaloryzacja parku Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp." oraz Parku im. Mikołaja Kopernika w ramach zadania „Rewaloryzacja parku Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp."

 

Zakres prac w Parku Wiosny Ludów:

 • remont istniejących ciągów pieszych o nawierzchni bitumicznej
 • budowa wjazdu do parku od strony ul. Kosynierów Gdyńskich,
 • budowa ciągów pieszych o nawierzchni naturalnej
 • zakup oraz montaż elementów małej architektury
 • budowa nowej różanki z nawodnieniem kropelkowym
 • nasadzenia róż, grabów w formie żywopłotów i
 • rozebranie i budowa nowej fontanny wraz z przyłączeniami,
 • odmulenie stawu
 • budowia tarasów nad stawem,
 • nasadzenie roślin wodnych na stawie,
 • likwidacjia istniejącej toalety w raz z jej utylizacją, budowie nowej toalety wraz z przyłączeniami,
 • przebudowa schodów od ul. Kos. Gdyńskich,
 • remont schodów betonowych wewnątrz parku,
 • montaż iluminacji świetlnych tarasów wodnych,
 • budowa utwardzonego placyku pod wydarzenia kulturalne,
 • kompleksowy remontmostku przy ul. Strzeleckiej,

Zakres prac w Parku Kopernika:

 • przebudowa istniejącego ciągu pieszego o nawierzchni z betonu asfaltowego;
 • przebudowa ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej;
 • zakup oraz montaż elementów małej architektury
 • odnowienie donic betonowych
 • wymiana lamp parkowych zamocowanych na kamiennych słupach wokół fontanny;
 • renowacjia kamiennych słupów;
 • wykonanie nasadzeń;
 • zakup oraz montaż urządzeń ochronnych dla zwierząt;

Zamawiający:  Miasto Gorzów Wielkopolski