6.JPG

Rewitalizacja parku przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego w Gubinie

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku pomiędzy ulicami: Słowackiego, Dąbrowskiego, Obrońców Pokoju i 3-go Maja w Gubinie (działka o powierzchni 4397m2).

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • usunięcie drzew i krzewów
  • montaż niecki fontanny z osprzętem
  • budowa przyłączy kanalizacyjnego i wodociągowego
  • budowa studni wodomierzowej
  • montaż systemu nawadniania – studzienek hydrantowych
  • montaż opraw oświetleniowych w parku i wymiana sieci energetycznych
  • wykonanie zasilania ławek z wbudowaną ładowarką USB
  • wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
  • nawierzchni mineralnej
  • montaż małej architektury

Zamawiający : Gmina Gubin o statusie miejskim