Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze

Inwestor: Miasto Zielona Góra

Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze 

Zakres prac:

 • budowa budynku hali sportowej wraz z częścią ogólno-socjalną,
 • wyposażenie obiektu,
 • zagospodarowanie terenu,
 • budowa chodników i parkingów wraz z oświetleniem,

Termin realizacji: 10.2017 – 11.2018


Zagospodarowanie złoża Sowia Góra – 11K oraz zagospodarowanie odwiertów Lubiatów 11H oraz Lubiatów – 13K

Inwestor: PGNiG

Generalny Wykonawca: PGNiG Technologie

Zakres prac:

 • budowa kontenerów technologicznych i AKPIA w konstrukcji stalowej,
 • budowa dróg, chodników i parkingów,
 • budowa fundamentów i podpór technologicznych,
 • zagospodarowanie terenu

Termin realizacji: 11.2016 – 03.2018


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Sędziszów 37

Inwestor:  Exalo Drilling S.A.
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  05.2016 - 08.2018


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Rokietnica 5kh

Inwestor:  PGNiG
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  03.2017 - 03.2018


Zagospodarowanie złoża Radoszyn

Inwestor: PGNiG

Generalny Wykonawca: PBG Oil and Gas

Zakres prac:

 • wykonanie dróg i chodników na Ośrodku Centralnych,
 • budowa dróg dojazdowych do stref przyodwiertowych,
 • przebudowa drogi gminnej,

Termin realizacji: 02.2017 – 02.2018


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Przeworsk 26, 27k

Inwestor:  PGNiG
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  02.2017 - 01.2018


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Przemyśl 305k

Inwestor:  PGNiG
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  05.2017 - 01.2018

 


Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z budynkiem socjalno-biurowym w Pile

Inwestor: PellasX Sp. z o.o. Sp. k. w Pile

Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • budowa hali produkcyjno-magazynowej w konstrukcji stalowej (kubatura:  16 090 m3, pow. zabudowy: 1 894 m2, pow. użytkowa: 2 176 m2),
 • budowa budynku socjalno-biurowego w technologii tradycyjnej,
 • budowa dróg i parkingów,
 • zagospodarowaniem terenu.

Termin realizacji: 03.2017 -  04.2018


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Parzęczewo 2

Inwestor:  Exalo Drilling S.A.
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  06.2017 - 06.2018


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Parkosz 2k

Inwestor: PGNiG
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  03.2017 - 01.2018


Rewitalizacja Parku Winnego w Zielonej Górze (zaprojektuj i wybuduj)

Inwestor: Miasto Zielona Góra

Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę,
 • wykonanie pełnobranżowego projektu wykonawczego,
 • przebudowa ciągów komunikacyjnych z oświetleniem,
 • wycinki, nasadzenia winorośli i roślinności ozdobnej,
 • budowa systemu nawadniania roślin,
 • budowa fontann z systemem kanałów i kaskad,
 • budowa winniczki winiarskiej w skarpie wzgórza,
 • oświetlenie budynku Palmiarni,
 • renowacja istniejących rzeźb,
 • budowa placów zabaw,
 • wymiana elementów małej architektury

Termin realizacji: 02.2017 – 09.2018


Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park Sowińskiego (zaprojektuj i wybuduj)

Inwestor: Miasto Zielona Góra

Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę,
 • wykonanie pełnobranżowego projektu wykonawczego,
 • ujęcie i doprowadzenie wody do Wzgórza Winnego rurociągiem tłocznym,
 • przebudowa zbiornika wodnego,
 • budowa drewnianego pomostu, budowa ciągów komunikacyjnych z oświetleniem,
 • wycinki oraz nasadzenia roślinnością ozdobną,
 • budowa system nawadniania roślin,
 • wymiana elementów małej architektury,
 • odnowienie istniejącego pomnika

Termin realizacji: 02.2017 – 04.2018


Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska

Inwestor:  Miasto Zielona Góra

Generalny Wykonawca: Exalo Driiling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • odtworzenie zbiornika wodnego z odtworzeniem wyspy,
 • budowa drewnianego pomostu,
 • przebudowa rowów melioracyjnych,
 • budowa ciągów komunikacyjnych z oświetleniem,
 • remont zabytkowego muru,
 • wycinki oraz nasadzenia roślinnością ozdobną

Termin realizacji: 04.2017 – 02.2018


Zagospodarowanie odwiertów Paproć 61, 62, 64, 65

 

Inwestor: PGNiG

Generalny Wykonawca: PGNiG Technologie

Zakres prac:

 • budowa kontenerów technologicznych i AKPIA w konstrukcji stalowej,
 • budowa dróg, chodników i parkingów,
 • budowa fundamentów i podpór technologicznych,
 • zagospodarowanie terenu

Termin realizacji: 02.2017 – 03.2018


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Ośno Lubuskie

Inwestor: PGNiG
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  11.2014 - 09.2018


Budowa tłoczni Odolanów - etap 0 - przeniesienie trzech sprężarek do Odolanowa

 

Inwestor: PGNiG

Generalny Wykonawca: PGNiG Technologie

Zakres prac:

 • wykonanie trzech żelbetowych fundamentów skrzynkowych pod sprężarki,
 • budowa kontenera AKPiA w konstrukcji stalowej,
 • budowa wiaty magazynowej w konstrukcji stalowej,
 • rozbiórka obiektów technologicznych Tłoczni Gazu Krzywa,
 • budowa dróg i chodników

Termin realizacji: 02.2017 – 02.2018


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Nowe Sioło 1

Inwestor: PGNiG
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  11.2017 - 07.2018


Budowa zajezdni autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Soli

Inwestor: Gmina Nowa Sól

Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • budowa dwukondygnacyjnego budynku administracyjno–biurowego (kubatura:  1 979 m3, pow. zabudowy: 236 m2),
 • budowa budynku stacji obsługi autobusów (kubatura: 6 393 m3, pow. zabudowy: 852 m2),
 •  budowa stacji paliw,
 • budowa dróg i parkingów,
 • zagospodarowaniem terenu.

Termin realizacji: 02.2017 – 08.2018


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Miłosław 5kh

Inwestor: PGNiG
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  03.2017 - 03.2018


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Gnojnica 2K

Inwestor: PGNiG
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  02.2017 - 07.2018


Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica. Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Generalny Wykonawca: Pol-Aqua S.A.

Zakres prac:

 • budowa dróg technologicznych o nawierzchni tłuczniowej,
 • roboty drogowe,
 • wymiana gruntu,
 • stabilizacja gruntu,
 • podbudowy

Termin realizacji: październik 2015 – wrzesień 2018


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Dzieduszyce 11k

Inwestor: PGNiG
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  06.2017 – 09.2018


Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Damasławek A, B

Inwestor: PGNiG
Generalny  Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni,
 • wykonanie i obmurowanie bodni,
 • zapewnienie dostaw wody, wywóz odpadów i ścieków, zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej, ochrona obiektu,
 • rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji:  06.2017 - 08.2018