Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1159F na odcinku od miejscowości Rybaki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138, o długości 1,989 km IV

Zamawiający: Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych

Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • budowa  dwukierunkowej  ścieżki  rowerowej  o nawierzchni  bitumicznej  szerokości  2m,  wzdłuż  dr.  pow. 1159F  -  w  jej  pasie  drogowym,  pomiędzy wsiami Maszewo (siedziba gminy) a Rybaki
 • roboty przygotowawcze
 • odwodnienie
 • roboty wykończeniowe
 • oznakowanie
 • roboty telekomunikacyjne (przekładanie kabli Orange)

Termin realizacji: czerwiec 2018 – wrzesień 2019

Zamawiający: Miasto Szczecin

Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac :

Etap I – budowa nowego budynku szkoły trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego (pow. użytkowa 921 m2, pow. zabudowy 614 m2, kubatura 8 101 m3).

Etap II – remont istniejącej sali gimnastycznej

Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa i remont Sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą w SP 48 w Szczecinie

Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Kożuchowie 

Zamawiający: Gmina Kożuchów

Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej,
 • budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej okrężnej o nawierzchni poliuretanowej o długości 400 m,
 • budowa skoczni w dal i wzwyż,
 • budowa rzutni do pchnięcia kulą i rzutu oszczepem,
 • zagospodarowanie terenu.

Termin realizacji: lipiec 2018 – listopad 2019


Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze (zaprojektuj i wybuduj)

Zamawiający: MZK Zielona Góra

Generalny Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę
 • wykonanie pełnobranżowego projektu wykonawczego
 • budowa zadaszenia placu postojowego (wiaty) na tabor autobusowy MZK
 • budowa hali obsługi MZK
 • remont i przebudowa budynku administracyjnego
 • remont i przebudowa budynku stacji paliw wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu

Termin realizacji: marzec 2017 – lipiec 2019


Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Goleniów – Nowogard

Zamawiający: BUDIMEX S.A.

Zakres prac:

 • budowa dróg technologicznych o nawierzchni tłuczniowej
 • roboty drogowe
 • wymiana gruntu
 • stabilizacja gruntu
 • podbudowy
 • wykonanie 8 zbiorników retencyjnych

Termin realizacji: luty 2017 – lipiec 2019


Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją budynków (zaprojektuj i wybuduj)

Zamawiający: WOSiR Drzonków

Zakres prac:

 • opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynków:
  • świetlica
  • bungalow 3FG
  • bungalow 1ABC
  • bungalow 2DE
  • internat „Na sianie”
  • internat „Klocki”
  • budynek warsztatowy
  • kotłownia, hala tenisowa
  • budynek Hotelu z basenem
  • hala sportowa
 • montaż instalacji fotowoltaicznej o wydajności minimum 240 kWpp/rok
 • wykonanie 14 odwiertów 2U - 190 mb
 • montaż 14 inwertorowych pomp ciepła o mocy 12 kW

Termin realizacji: marzec 2018 – lipiec 2019