Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach

Zamawiający: Gmina Słubice


Generalny Wykonawca : Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • Budowa sali gimnastycznej wraz z częścią ogólno-socjalną:
  • powierzchnia zabudowy - 917,2 m2
  • powierzchnia użytkowa - 858,3 m2
  • kubatura - 6 013,44 m3
  • wymiary obiektu (długość x szerokość x wysokość) - 32,8 m x 28 m x 10,9 m
 • Wyposażenie obiektu wraz ze sprzętem sportowym
 • zagospodarowanie terenu wraz z drogą pożarową, placem manewrowym, chodnikiem, schodzami oraz pochylnią dla niepełnosprawnych.

Termin realizacji: sierpień 2020 – styczeń 2022

Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Bytkowie

Zamawiający: Przesiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo


Generalny Wykonawca : Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • Powierzchnie utwardzone PSZOK
 • Magazyn na odpady niebezpieczne i ZSEE
 • Zadaszone boksy na odpady
 • Altana edukacyjna
 • Rampa rozładunkowa
 • Infrastruktura towarzysząca, instalacje i urządzenia.

Termin realizacji: czerwiec 2021 – lipiec 2022

Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Krośnie Odrzańskim

Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie


Generalny Wykonawca : Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

Zakres prac:

 • Powierzchnie utwardzone PSZOK
 • Salka edukacyjna z zapleczem socjalno-biurowym
 • Magazyn trójdzielny na odpady, w tym odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady i przedmioty do ponownego użycia
 • Zadaszone boksy magazynowe na odpady
 • Magazyny do magazynowania odpadów
 • Najazdowa rampa rozładunkowa wraz z wiatą
 • Wiata z myjką
 • Infrastruktura towarzysząca, instalacje i urządzenia.

Termin realizacji: wrzesień 2020 – sierpień 2022

Rewitalizacja parku przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego w Gubinie

Zakres prac:

 • usunięcie drzew i krzewów
 • montaż niecki fontanny z osprzętem
 • budowa przyłączy kanalizacyjnego i wodociągowego
 • budowa studni wodomierzowej
 • montaż systemu nawadniania – studzienek hydrantowych
 • montaż opraw oświetleniowych w parku i wymiana sieci energetycznych
 • wykonanie zasilania ławek z wbudowaną ładowarką USB
 • wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
 • nawierzchni mineralnej
 • montaż małej architektury