Budowa pętli autobusowej na os. Mazurskim wraz z dostawą i montażem stacji ładowania autobusów elektrycznych

 

Zamawiający: Miasto Zielona Góra

Przedmiotem umowy było zaprojektowanie, wybudowanie oraz przekazanie do eksploatacji pętli autobusowej na os. Mazurskim wraz z dostawą i montażem stacji ładowania autobusów elektrycznych i niezbędną infrastrukturą oraz budowa odcinka ul. Giżyckiej stanowiącej dojazd do pętli.

Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

Zamawiający: Lubuski Teatr w Zielonej Górze

Modernizacja obejmuję między innymi wybudowanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą nowej części teatru oraz połączeniu jej z dotychczasowym budynkiem teatru łącznikiem. Zakres zamówienia obejmuje między innymi wykonanie:

  • przestrzeni wspólnej, 
  • sceny z widownią teatru lalek,
  • sceny letniej / sceny eksperymentalnej,
  • węzłów sanitarnych,
  • szatni,
  • garderób,
  • magazynów,
  • pomieszczeń technicznych,
  • pomieszczeń socjalnych,
  • pomieszczeń gospodarczych.

Charakterystyczne parametry rozbudowy:

Powierzchnia zabudowy: - 575,42 m2
Kubatura: - 8631,30 m3
Powierzchnia całkowita: - 1 051,18 m2