Budowa siedziby Nadleśnictwa Krosna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiecznicy

Przedmiotem zamówienia była budowa siedziby Nadleśnictwa składającej się z budynku administracyjnego i budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową obiektów towarzyszących.