ROK 2013

 • Rozbudowa Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – budowa kwatery balastru nr 2 oraz przebudowa systemu sieci ściekowych w obrębie Kompleksu utylizacji odpadów przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy - dla Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
 • Budowa kwatery składowania (pierwszej) w ramach projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy - dla Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
 • Wykonanie zagospodarowania i urządzenia placu budowy przy realizacji kontraktu pn: Budowa międzygminnego kompleksu unieszkodliwania odpadów w Sulnówku gm. Świecie - dla Polimex-Mostostal S.A.
 • Przebudowa i rozbudowa warsztatów mechanicznych przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie - dla Powiat Sulęciński - wartość zadania
 • Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych o III kwaterę składowania odpadów komunalnych innych niż obojętne i niebezpieczne - w Łęcznej - dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.
 • Prace przygotowawcze na odwiercie Boruja 5K - dla PGNiG S.A. Warszawa
 • Budowę trasy rowerowej „Zielona Strzała” na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kukułczej i od ul. Piwnej do ul. Kożuchowskiej w ramach zadania pn. „Budowa trasy rowerowej Zielona Strzała – II etap - dla UM Zielona Góra - roboty rozbiórkowe, ziemne, sanitarne, elektryczne wykonanie podbudowy tłuczniowej, chodników, ścieżki rowerowej, barierek
 • Prace przygotowawcze w odwiercie Mieczewo 1 K - dla PGNiG oddział Zielona Góra
 • Budowa budynku nr 58 z przeznaczeniem na magazyn uzbrojenia w JW. 2423 w Żaganiu - dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Chrobrego 7 Zielona Góra
 • Prace przygotowawcze na odwiercie Wysin 1 - dla PGNiG Warszawa
 • Prace przygotowawcze na odwiercie Kochanowo 1 - dla PGNiG Warszawa
 • Przebudowa dróg leśnych na terenie leśnictw Przychodzko i Nowy Dwór – etap I – odcinek o długości 1,47km - dla Nadleśnictwo Wolsztyn
 • Budowa gminnego kompleksu ratownictwa pożarowego w Nowym Miasteczku - dla Gmina Nowe Miasteczko
 • Prace przygotowawcze na odwiercie Borcz 1 - dla PGNiG Warszawa
 • Prace przygotowawcze na odwiercie Daszewo 31K - dla PGNiG Warszawa
 • Rozbudowa Stadionu Żużlowego w Zielonej Górze etap III – IV – roboty ziemne oraz drogowe - dla Sport Halls sp. z o.o.
 • Rozbudowa Stadionu Żużlowego w Zielonej Górze etap III – IV – roboty sanitarne - dla Sport Halls sp. z o.o.
 • Prace przygotowawcze na odwiercie Tuchola 4K - dla FX Energy Poland Sp. z o.o.

ROK 2012

 • Zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych Spytkowo sp. z o.o., Giżycko - dla firmy Hydrobudowa Gdańsk S.A. - budowa kwatery składowania odpadów, wykonanie parkingu
 • Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej leśnictw: Augustowo ,Plecemin, Paruszka w Nadleśnictwie Złotów –remont połączony z modernizacją dojazdów pożarowych - dla Nadleśnictwo Złotów - makroniwelacja, wykonanie warstwy wzmacniającej oraz nawierzchni
 • Zagospodarowanie terenu Doliny Gęśnika ( Wagmostaw ) w Zielonej Górze w ramach zadania „ Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej – Dolina Luizy ( Wagmostaw ) w Zielonej Górze - dla UM Zielona Góra
 • Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 PSP w Zielonej Górze – etap II - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Zielonej Górze
 • Wykonanie robót budowlanych związanych z odwodnieniem 3 kortów treningowych - dla MOSiR - odwodnienie 4 kortów tenisowych
 • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Kamień gmina Ceków-Kolonia - dla Miasto Kalisz
 • Ścinka poboczy na drodze wojewódzkiej nr 150 na odcinku od km 13+200 do km 23+550 prowadzącej do odwiertu Sieraków 3 - dla PGNiG Oddział Zielona Góra
 • Zaprojektowanie i rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV - dla Sport Halls Sp. z o.o.
 • Rekultywacja składowiska odpadów w Mieroszowie - dla Gmina Mieroszów
 • Prace rekultywacyjne składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w m. Orchów gm. Łask - dla Gmina Łask
 • Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Krzystkowice Leśnictwo Pożarów - dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzystkowice - roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie tłuczniowe
 • Wykonanie dróg dojazdowych oraz placów wiertni na odwiertach Bągart 1, Bągart 2, Stare Miasto, Kamionka oraz Mikołajki Pomorskie - dla DrillTec GUT GmbH Grossbohr- und Umwelttechnik
 • Rozbudowa Ekspedytu Naftowego Barnówko - dla PGNiG oddział Zielona Góra
 • Budowa Centrum Handlowego InterMarche w Zielonej Górze - dla Yoneco sp. z o.o. - makroniwelacja, wykonanie podbudów, nawierznichi dróg, parkingów, placów, zewnętrznej sieci kanalizacji oraz zewnętrznej sieci wodociągowej
 • Prace przygotowawcze w odwiercie Opalino 2 - dla PGNiG oddział Zielona Góra - wykonanie zjazdu z drogi powiatowej, drogi dojazdowej do terenu wiertni, placu wiertni

ROK 2011

 • Budowa autostrady A4 - dla firmy Mostostal Warszawa S.A. - autostrada A4 na odcinku: węzeł "Rzeszów Centralny" - węzeł "Rzeszów Wschodni", budowa drogi krajowej DK-19,  przebudowa dróg poprzecznych i budowa dróg dojazdowych, osuszanie warstw nasypu za pomocą spoiw hydraulicznych
 • Obiekt Handlowy „ LEROY MERLIN” w Zielonej Górze - dla firmy SKANSKA S.A. - wykonanie robót ziemmnych, robót drogowych, kanalizacji deszczowej, wodociągów
 • Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – I etap budowy kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - dla gminy Świecie
 • Wykonanie Placu Zabaw w Drzonkowie dla Lubuskiej Federacji Sportu z siedzibą w Zielonej Górze - dla WOSiR w Zielonej Górze - wykonanie nawierzchni, ogrodzenia, wyposażenia placu zabaw wraz z montażem
 • "MODERNIZACJA DROGI POŻAROWEJ (KWADRATOWA)” dł. 7127,72 km w tym Etap I, II, III - dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krosno z siedziba w Osiecznicy - roboty ziemne, podbudowa z gruntu, wykonanie nawierzni i humusowania
 • Budowa sektorów I i II Etapu II kwatery składowej nr II na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie - dla Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z  o.o.
 • Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów komunalnych, pow 1,574 ha - Etap I i II - Czechowice-Dziedzice - dla Gminy Czechowice-Dziedzice
 • Zakład Zagospodarowania odpadów w Koszarówce - dla BIOM Sp. z o.o.
 • Budowa kwatery 1B składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin - dla Celowy Związek GminCZG-12

ROK 2010

 • Budowa łącznika przez Park Piastowski w Zielonej Górze - Rozbudowa ulicy Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ulicy Ptasiej do ulicy Botanicznej - dla UM Zielona Góra - roboty ziemne, wykonanie podbudów oraz nawierzchni, ustawienie krawężników oraz obrzeża betonowego
 • Rozbudowa stadionu żużlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zielonej Górze - dla firmy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - roboty ziemne oraz drogowe, przyłącza wodociągowe oraz kanalizacyjne - wartość zadania
 • Wielofunkcyjny obiekt jeździecki na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze - dla WOSiR w Drzonkowie - makroniwelacja terenu, wykonanie parkuru, placu treningowego, bieżni trawiwastej, oświetlenia parkuru, elektronicznej tablicy wyników, ogrodzenia
 • Wielofunkcyjny obiekt jeździecki na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Etap II - dla WOSiR w Drzonkowie - wykonanie strzelnicy sportowej, bieżni trawiastej, instalacji elektrycznych strzelnicy, sieci kanalizacji sanitarnej, remont budynku sędziowskiego

ROK 2009

 • Budwa Hali produkcyjnej w Gubinie - wykonanie wykopów, nasypów, nawierzchni z kostki betonowej, terenów zielonych - dla firmy MULTIPROJEKT
 • Droga Ekspresowa S3 odcinek Lipany - dla GDDKiA - gw: BUDIMEX DROMEX S.A. - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy, nasypy
 • Centrum Handlowe Twierdza w Kłodzku - dla firmy ERBUD Wrocław
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Toruniu - dla firmy Budimex - Dromex
 • Zagospodarowanie Terenu Lasu Miejskiego - dla Miasta Zielona Góra - wykonanie ścieżek rowerowych, remont dróg, zagospodarowanie polanek leśnych
 • Budowa Regionalnego Centrum Odpadami - Nysa - dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o.o.
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej - dla Gminy Niechlów - wykonanie przepustów rurowych podbudowy zasadniczej z kruszywa barier energochłonnych, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

ROK 2008

 • Roboty budowlane - Zakład Produkcyjny JOST Nowa Sól – dla firmy JOST POLSKA Sp. z o.o.
 • Rozbudowa nabrzeża w Bazie Morskiej w Świnoujściu – wykonanie stabilizacji – dla firmy POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. z Warszawy
 • Budowa fabryki Bridgestone Stargard Szczeciński – dla firmy Polimex-Mostostal SA z Warszawy
 • Wykonanie stabilizacji podłoża hali sprzedaży CHU Auchan w Szczecinie – dla firmy P.R.I. "POL-AQUA" S.A. Oddział Generalnego Wykonawstwa Gdańsk
 • Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp. – dla firmy BUDIMEX - DROMEX S.A. Warszawa
 • Budowa Galerii Handlowej "Twierdza" w Kłodzku - dla firmy ERBUD SA z Warszawy
 • Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych w Toruniu - - dla firmy BUDIMEX - DROMEX S.A. Warszawa

ROK 2007

 • Budowa CHU Carrefour w Szczecinie - dla firmy Carrefour sp. z o.o. w Warszawie
 • Budowa „Terminal Wierzbno” - dla firmy PGNiG S.A. Oddział Zielona Góra
 • Budowa CHU EDEN w Zgorzelcu – dla firmy ERBUD SA z Warszawy
 • Budowa Zakładu Produkcji Folii w Dzierżoniowie – dla firmy GS Engineering & Construction Corp. S.A. Oddział w Polsce

ROK 2006

 • Wykonanie modernizacji rowu Golęcinka i budowa 3 zbiorników retencyjnych w rejonie osiedla Strzeszyn w Poznaniu – dla firmy WUPRINŻ z Poznania
 • Rekultywacja wysypiska w Bukowcu – dla firmy PGNiG S.A. Oddział Zielona Góra
 • Budowa fabryki LG Electronisc w Kobierzycach – dla firmy GS E&C Polnad sp. z o.o. w Kobierzycach
 • Budowa CHU Carrefour w Zgorzelcu – roboty ziemne - dla firmy Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Budowa CHU Carrefour w Zgorzelcu – roboty drogowe – dla firmy MITEX S.A. z Krakowa
 • Budowa obwodnicy Kobylanka – dla firmy NNC Road sp. z o.o. ze Stargardu Szcz.
 • Budowa obwodnicy Nowa Sól – dla firmy ABM sp. z o.o. z Legnicy
 • Budowa CHU Carrefour w Głogowie – dla firmy Carrefour sp. z o.o. w Warszawie

ROK 2005

 • Roboty ziemne przy zadaniu na zadaniu „Lubuska sieć aktywności gospodarczej, miasto przyjazne inwestorem II etap – dla firmy NNC Road sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego
 • Remont drogi dojazdowej do odwiertów Kopalni Gazu Ziemnego Paproć – dla PGNiG S.A. Oddział Zielona Góra
 • Budowa obw. Sulechowa – dla firmy Strabag sp. z o.o. z Warszawy

ROK 2004

 • Prace drogowe i nawierzchniowe na terenie budowy centrum handlowego CASTORAMA w Zielonej Górze – dla firmy GLA ENGINEERING Sp. z o.o. ze Szczecina
 • Budowa CHU Carrefour w Chorzowie – dla firmy INTIF sp. z o.o. Katowice
 • Budowa Intermarche w Głogowie - dla firmy DGS sp. z o.o. 

ROK 2003

 • Wykonanie dróg dojazdowych do stref przyodwiertowych wraz z placami manewrowymi na obiektach Kościan K-9, K-10, K-11, K-14, K-17 – dla PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Zielona Góra
 • Prace makroniwelacyjne na terenie budowy centrum handlowego CASTORAMA w Zielonej Górze – dla firmy GLA ENGINEERING Sp. z o.o. ze Szczecina
 • Budowa obwodnicy Żagań - dla firmy STRABAG sp. z o.o. w Warszawie
 • Budowa obwodnicy Wilkanowo - dla firmy STRABAG sp. z o.o. w Warszawie

ROK 2002

 • Prace przy budowie budynku Nauk Ścisłych Uniwersytetu Zielonogórskiego – dla Lubuskiej Korporacji Budownictwa „LUBUD” w Zielonek Górze
 • Budowa nasypów pod ekrany akustyczne na Autostradzie A2 – dla firmy STRABAG sp. z o.o. w Warszawie

ROK 2001

 • Regulacja stosunków wodnych w obszarze Parku im. Generała Sowińskiego w Zielonej Górze – dla Urzędu Miasta Zielona Góra

ROK 2000

 • Wykonanie drogi leśnej przeciw pożarowej. Wilkanowo – dla Polskich Sieci Nadawczych Sp. z o.o. w Warszawie
 • Prace przy budowie Centrum Handlowego AUCHAN w Zielonej Górze – roboty ziemne – dla firmy DROKAN spółka z o.o. z Poznania
 • Prace przy budowie Centrum Handlowego AUCHAN w Zielonej Górze – roboty drogowe – dla firmy Jedynka Poznań” Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z Poznania

ROK 1999

 • Budowa drogi gminnej: Podlesie-Smoliny, Wysoka, Marwice – dla Urzędu Gminy Lubiszyn

ROK 1998

 • Budowa dróg leśnych w Nadleśnictwach: Przytok, Sulechów, Zielona Góra, Nowa Sól – dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze